Stora Enso AB

Stora Enso Timber återupptar driften av Veitsiluoto sågverk med lägre produktionsvolymer

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:39 CET

Stora Enso har beslutat återuppta verksamheten vid Veitsiluoto sågverk i Norra Finland under våren 2006. Sågverket har stått stilla och personalen har varit permitterad sedan juli 2005 på grund av allvarliga lönsamhetsproblem. Veitsiluoto sågverk har legat på koncernens avyttringslista sedan oktober 2005.

Återstarten väntas resultera i att sågverket uppnår tillfredsställande lönsamhet med lägre produktionsvolymer. De största förändringarna i sågverkets omvärld utgörs av de gynnsammare råvarukostnaderna för nordiskt furuvirke samt de förbättrade marknadsutsikterna för produkter i nordisk furu. Lösningen stöds också av den lokalt avtalade flexibla arbetsmodellen.

Sågverket tas i drift i ett skift med 28 medarbetare, entreprenörer ej inräknade. Årskapaciteten för enskiftsdriften är 100 000 m3 (tidigare var årskapaciteten 300 000 m3). På längre sikt väntas återupptagandet av driften vid Veitsiluoto sågverk ge Stora Enso ett bättre totalresultat jämfört med den noga utredda eventuella avyttringen.


För ytterligare information, v g kontakta:

Vesa Pölhö, Vice President, Stora Enso Timber, Nordic Production Group, tel +358 2046 21869, +358 400 656 759
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 40 763 8767


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8