Stora Enso AB

Stora Enso Timber bygger ett andra sågverk i Lettland

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:53 CEST

Stora Enso Timber kommer att uppföra ett nytt sågverk i Krustpils nära Jekabpils i Lettland som ett led i det expansionsprogram som offentliggjordes i augusti 2002 i samband med förvärvet av aktiemajoriteten i AS Sylvesters fem sågverk och komponentfabrik i Estland och Lettland. Investeringen uppgår till totalt 50 MEUR.

- Krustpils sågverk kommer att fokusera på den europeiska byggmarknaden och komplettera vårt sortiment av konstruktionsvirke. Sågverket kommer också att stödja samordningen av virkesanskaffningen, framför allt timmer, i de baltiska staterna tillsammans med Launkalne sågverk i norra Lettland och Alytus sågverk i södra Litauen, vilket kommer i produktion i september 2003, säger Peter Kickinger, Executive Vice President, Stora Enso Timber.

Sågverket får en produktionskapacitet på 350 000 kubikmeter per år, varav 230 000 kubikmeter hyvlas och till en del fingerskarvas och hållfasthetssorteras. Byggnadsarbetena startar i december 2003 och sågverket beräknas kunna tas i drift i november 2004. Krustpils sågverk kommer att ingå i Stora Enso Timbers baltiska produktionsgrupp.

För ytterligare information, v g kontakta:

Peter Kickinger, Executive Vice President Stora Enso Timber,
tel +358 2046 21806, +358 40 847 9864
Seppo Vainio, Senior Vice President Baltic Production Group, Stora Enso Timber tel +372 606 1511, +358 400 701 504
Margus Kohava, Development Manager Baltic Production Group, Stora Enso Timber tel +372 606 1524, +372 503 6370

Stora Enso Timber är ett internationellt träproduktföretag som tillhandahåller kundfokuserade lösningar åt byggnads- och snickeriindustrin samt trävaruhandeln i hela världen. Nettoomsättningen är 1,2 miljarder EUR per år och årskapaciteten 6,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,4 miljoner kubikmeter förädlade produkter. Företaget har 4 600 anställda vid 23 barrträsågverk och 18 vidareförädlingsanläggningar i nio europeiska länder samt i egna sälj- och distributionsbolag över hela världen.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj FO-nummer 1039050-8