Stora Enso AB

Stora Enso Timber startar sitt första sågverk i Ryssland

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 12:03 CEST

Stora Enso Timbers första sågverk i Ryssland invigs i dag i Impilahti i staden Pitkäranta i Karelska republiken. Invigningsceremonin markerar koncernens inträde i den ryska trävarubranschen. Senare i år tas ännu ett nytt sågverk i drift, beläget i samhället Nebolchi i Novgorod-regionen.

- Igångkörningen av Impilahti sågverk och andra sågverks- och virkesanskaffningsrelaterade investeringar skapar och stärker förutsättningarna för Stora Ensos industriella utveckling i Ryssland. Genom att starta lokal produktion visar vi också vårt växande intresse för den ryska marknaden, säger Arno Pelkonen, Senior Executive Vice President, Skogsprodukter.

Virkesanskaffningsområdet för Impilahti sågverk finns både i Karelen och i andra delar av Ryssland. Sågverket kommer att använda enbart grantimmer av klenare dimensioner. Produktionskapaciteten beräknas bli 100 000 kubikmeter per år och antalet anställda blir 54. Den totala investeringssumman uppgår till 8 MEUR.

För ytterligare information, v g kontakta:
Arno Pelkonen, Senior Executive Vice President, Skogsprodukter, tel +44 20 7016 3130
Peter Kickinger, Executive Vice President, Stora Enso Timber, tel +358 2046 21806
Tapio Särkkä, projektchef, Stora Enso Timber, tel +7 812 320 4370


Länk till koncernchef Jukka Härmäläs anförande vid ceremonin:
www.storaenso.com/investors/speeches


Stora Enso Timber är ett internationellt träproduktföretag som tillhandahåller kundfokuserade lösningar åt byggnads- och snickeriindustrin samt trävaruhandeln i hela världen. Nettoomsättningen är 1,2 miljarder EUR per år och årskapaciteten 6,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,4 miljoner kubikmeter förädlade produkter. Företaget har 4 600 anställda vid 22 barrträsågverk och 18 vidareförädlingsanläggningar i åtta europeiska länder samt i egna sälj- och distributionsbolag över hela världen.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har omkring 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på cirka 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8