Stora Enso AB

Stora Enso undertecknar joint venture-avtal med Foshan Huaxin Packaging

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:17 CEST

Stora Enso Oyj Pressmeddelande 2005-10-28 kl 112:00 GMT

Som förutsetts i ett tidigare meddelande har Stora Enso och den kinesiska kartongtillverkaren Foshan Huaxin Packaging Co., Ltd. idag undertecknat ett avtal om ett samriskprojekt för tillverkning av vätskekartong. Det slutgiltiga godkännandet av avtalet görs av Stora Ensos styrelse. Planen för joint venture registreras även hos kinesiska myndigheter för godkännande. Stora Enso blir majoritetsägare i samriskprojektet med 80 %.

En avsiktsförklaring om att starta ett samriskprojekt med Foshan Huaxin Packaging Co., Ltd. undertecknades i augusti 2005. De slutgiltiga besluten om projektet förväntas att bli fattade till slutet av 2005, efter att avtalet godkänts av samtliga myndigheter. Det nya joint venture-företaget ska heta Stora Enso Huaxin (Zhuhai) Packaging Boards Co., Ltd.

Foshan Huaxin Packaging Co., Ltd. har börjat bygga en maskin för returfiberbaserad kartong med en produktionskapacitet på 250 000 ton per år. Stora Enso planerar att genom joint venture-företaget ändra investeringens inriktning och modifiera maskinen för tillverkning av nyfiberbaserade produkter som vätskekartong (LPB), bägarkartong, cigarettkartong samt andra cartonboards och blir därmed den första tillverkaren av vätskekartong för aseptisk slutanvändning i Kina.


För ytterligare information, v g kontakta:
Kai Korhonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Packaging Boards,
tel. +358 2046 21496
Niilo Pöyhönen, Executive Vice President, Stora Enso Consumer Boards, tel. +358 2046 22160
Markku Pentikäinen, Executive Vice President, Stora Enso Asia Pacific,
tel. + 86 13 76 43 00 175
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel. +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel. +44 20 7016 3146

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsTidigare pressmeddelande om Stora Ensos vätskekartongprojekt i Kina finns på: www.storaenso.com/press

- 11 augusti 2005: Stora Enso inleder joint venture för tillverkning av vätskekartong
i KinaStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner m3 sågade träprodukter, varav
3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8