Stora Enso AB

Stora Enso utser John Gillen till regionansvarig för verksamheten i Nordamerika

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:38 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2005-10-5 kl 13:30 GMT

John Gillen, 46, har utnämnts till regionansvarig för Stora Ensos verksamhet i Nordamerika samt till President, Stora Enso North America Corporation, från och med 1 januari 2006. Han har även inbjudits att bli medlem i Stora Ensos ledningsgrupp. Lars Bengtsson, som för närvarande är Senior Executive Vice President, Stora Enso North America och medlem i Stora Ensos verkställande ledningsgrupp går i pension den 31 december 2005.

John Gillen är för närvarande Senior Vice President, Coated Mechanical Papers, inom
Stora Ensos verksamhet i Nordamerika. Denna befattning har han haft sedan 2002. I sin roll som President för Stora Enso North America Corporation och regionansvarig ska han rapportera till CEO Jukka Härmälä. Utöver sina nya arbetsuppgifter kommer han att fortsätta med att ha tillsyn över verksamheten för bestruket trähaltigt papper på bruken i Biron, Niagara och Whiting i Wisconsin. I denna egenskap kommer han att rapportera till Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Paper.

Organisationen i Nordamerika
De nordamerikanska affärsområdena indelades i Stora Ensos globala produktdivisioner 1 september 2005. Stödfunktionerna kommer även i fortsättningen att vara lokalt styrda.
De enheter i organisationen som ska rapportera till den regionansvarige innefattar:

- Information
- HR
- Kraft & energi
- Inköp & logistik
- Shared Services (ekonomi, IT och juridik)
- Strategi, investeringar, fusioner och förvärv
- Wood Supply US

De övriga stödfunktionerna i Nordamerika inklusive forskning, teknik och underhåll fortsätter att rapportera till Russ Wanke, Senior Vice President, Fine Paper, North America.


För ytterligare information, v g kontakta:
Lars Bengtsson, SEVP, Stora Enso North America, tel +1 715 422 4039
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146
John Gillen, Senior Vice President, Coated Mechanical Papers, North America,
tel +1 84 7 627 3519
Tim Laatsch, SVP, Corporate Communications, Stora Enso North America, tel +1 715 422 4023

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos verksamhet i Nordamerika:
- 30 augusti 2005: Stora Enso överför sin division i Nordamerika till sina globala produktdivisioner


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2004 uppgick till 12,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka 45 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,4 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8