Stora Enso AB

Stora Ensos årsredovisning - Form 20-F

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 16:20 CEST

Stora Ensos årsredovisning enligt Form 20-F har registrerats vid Securities and Exchange Commission i USA den 6 april 2006 (under amerikansk affärstid). Den engelskspråkiga årsredovisningen enligt 20-F sänds till alla registrerade innehavare av amerikanska depåbevis (ADRs) och till deltagare i Stora Ensos 401k-program. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på Stora Ensos webbplats www.storaenso.com/investors.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jussi Siitonen, Senior Vice President and Chief Accounting Officer, tel +358 2046 21332
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

www.storaenso.com/investorsStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8