Stora Enso AB

Stora Ensos årssammanfattning och årsredovisning 2006

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:04 CET

Stora Enso Oyj Börsanmälan 2007-02-26 kl 12:00 GMT


Stora Enso Oyjs börsmeddelanden och börsanmälningar som har publicerats under 2006 finns på koncernens webbplats www.storaenso.com/press.

Stora Ensos årsredovisning 2006 kommer att finnas i tryckt form och som pdf-fil på koncernens webbplats den 14 mars 2007: http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_EN-1844-15731-,00.html


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel. +358 2046 21242www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors