Stora Enso AB

Stora Ensos aktiekapital och nordamerikanska aktieoptioner

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 10:08 CEST

Nedsättning av Stora Ensos aktiekapital

Stora Ensos aktiekapital har nedsatts genom ogiltigförklaring av Stora Enso-aktier i bolagets ägo i enlighet med beslut av bolagsstämman den 21 mars 2006. Aktiekapitalet har nedsatts med 39 845 620 EUR genom ogiltigförklaring av 38 600 aktier av serie A och 23 400 000 aktier av serie R. Det nya aktiekapitalet är 1 342 215 448,30 EUR. Nedsättningen av aktiekapitalet registrerades i det finska handelsregistret den 31 mars 2006.

Fördelning av aktier efter ogiltigförklaring:

A-aktier 178 120 718
R-aktier 611 417 781
Totalt 789 538 499Stora Enso North Americas optionsprogram

Efter förvärvet av Consolidated Papers, Inc beslutade Stora Ensos styrelse att omvandla aktieoptionsprogrammen i Consolidated Papers till optionsprogram i Stora Enso. Under mars 2006 tecknades sammanlagt 4 254 R-aktier mot nordamerikanska aktieoptioner. Dessa R-aktier innehades tidigare av bolaget.

Efter denna aktieteckning uppgår bolagets innehav till:

A-aktier -
R-aktier 964 244För ytterligare information, v g kontakta:

Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242
Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8