Stora Enso AB

Stora Ensos engångsposter under tredje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 08:40 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-10-08 kl 06:00 GMT

Under tredje kvartalet 2004 kommer Stora Enso att ha två engångsposter med en sammanlagd positiv effekt på rörelseresultatet med 90,9 MUSD (74,1 MEUR).

Förändrade hälsovårdsplaner i USA får en positiv engångseffekt om 96,4 MUSD (78,6 MEUR), vilket är en återföring av kostnader som redan tagits i samband med olika hälsovårdsprogram för nuvarande och framtida pensionärer i USA, som nu håller på att modifieras. Dessutom får den kommande minskningen av underhållspersonal i USA en negativ effekt om 5,5 MUSD (4,5 MEUR) under tredje kvartalet i form av kostnader för avgångsvederlag. Den sammanlagda effekten på resultatet per aktie blir 0,05 EUR.

Åtgärderna är ett led i programmen för att minska de fasta kostnaderna i Stora Enso North America. Förändringarna av hälsovårdsplaner kommer att reducera personalkostnaderna på årsbasis med 6,4 MUSD (5,2 MEUR) från och med 1 oktober 2004.


För ytterligare information, v g kontakta:
Esko Mäkeläinen, Chief Financial Officer, tel +44 20 7016 3115
Kai Korhonen, Senior Executive Vice President, Stora Enso Paper, tel +44 20 7016 3162
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 20 7016 3146


www.storaenso.com

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8