Stora Enso AB

Stora Ensos pappersmaskin i Langerbrugge modifieras

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 10:45 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-10-27 kl 08:00 GMT

Stora Enso kommer att delvis modifiera tidningspappersmaskin nr 4 i Langerbrugge Bruk i Belgien. Maskinen fungerar effektivt och kvaliteten på det producerade papperet är god. Men det förekommer problem med ansamling av damm på tryckplåtarna vid tryckning av stora volymer i vissa tryckpressar. Därför har beslut fattats om modifiering av pappersmaskinens pressparti för att säkerställa högsta kvalitet i alla avseenden.

Stora Enso och Metso har träffat avtal om den erforderliga modifieringen, som Metso kommer att svara för som ansvarig leverantör av maskinen. Modifieringen tar omkring fem veckor och beräknas ske i början av 2005. Produktionsstoppet kommer att resultera i ett produktionsbortfall på omkring 40 000 ton.

Pappersmaskin 4 i Langerbrugge Bruk togs i drift i maj 2003 och är världens största tidningspappersmaskin. Den använder uteslutande returpapper som råvara och har en produktionskapacitet på 400 000 ton 45 g/m² tidningspapper per år.


För ytterligare information, v g kontakta:
Bernd Rettig, Senior Executive Vice President, Stora Enso Publication Paper, tel +49 211 581 2591
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 7799 348 197
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel +44 7775 788 659

www.storaenso.com


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8