Stora Enso AB

Stora Ensos rörelseresultat lägre andra kvartalet än första kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 12:11 CEST

Stora Enso räknar med att rapportera ett rörelseresultatet för andra kvartalet 2003 som är omkring hälften av den nivå som uppnåddes under första kvartalet, när företaget tillkännager sitt resultat för andra kvartalet den 24 juli 2003. Till följd av minskade finansiella kostnader, främst relaterade till värderingen av finansiella instrument, förväntas vinsten per aktie bli omkring en tredjedel lägre för andra kvartalet 2003 jämfört med första kvartalet.

Det lägre rörelseresultatet beror främst på:
de kombinerade effekterna av en svag ekonomi i Europa och därmed en ökning av översjöexport med lägre vinstmarginal från företagets europeiska bruk, direkta och indirekta effekter av den fallande dollarkursen samt fortsatt överkapacitet för vissa papperskvaliteter; det svagare ekonomiska resultatet för företagets verksamheter i Nordamerika till följd av högre energikostnader, lägre produktionsvolymer och endast begränsade framgångar med att höja produktpriserna från redan låga nivåer; kostnader förknippade med de årliga produktionsstoppen i samband med midsommarhelgen vid företagets nordiska bruk, framför allt i Finland.

Ytterligare kommentarer kring företagets resultat och framtidsutsikter lämnas när det ekonomiska resultatet för andra kvartalet offentliggörs den 24 juli 2003 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 svensk tid).

För ytterligare information, v g kontakta:
Esko Mäkeläinen, CFO, tel. +44 20 7016 3115
Keith B Russell, Senior Vice President, Investor Relations, tel. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel.
+358 2046 21242
Scott Deitz, Vice President, Investor Relations, Stora Enso North America, tel.
+1 715 422 1521
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel: +44 7799 348 197
www.storaenso.com

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York. Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8