Stora Enso AB

Stora Ensos ryska virke är lagligt avverkat enligt FSC-revisor

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:47 CET

Stora Enso Oyj Pressmeddelande 2006-11-17 kl 07:30 GMT


Efter Greenpeace påståenden om att Stora Enso köper illegalt avverkat virke i den ryska republiken Karelen, har koncernen gjort en utredning som nu är klar. Slutsatsen är att avverkningen har skett i enlighet med avverkningstillstånden.

Under de senaste två månaderna har Stora Enso lokaliserat de två avverkningsplatserna med hjälp av Greenpeace. Stora Enso har också besökt dessa platser tillsammans med myndigheterna, forskare och virkesleverantörerna. Dessutom har en extern FSC Controlled Wood-revisor undersökt platserna. Slutsatserna i båda utredningarna är att avverkningen har skett i enlighet med avverkningstillstånden och att den därför har skett legalt.

Stora Enso betonar betydelsen av att samarbeta med myndigheter och andra intressenter för att garantera uthållig avverkning.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Helena Jantunen, Sustainability Manager, Stora Enso Wood Supply Russia, tel. +7 812 702 4343
Eija Pitkänen, Vice President, Sustainability Communications and CSR, tel. +358 2046 21348

www.storaenso.com
www.storaenso.com/sustainability

Bilder från de besökta lokarlerna finns på
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=061116
Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.

Tidigare pressmeddelanden om Stora Ensos verksamhet i Ryssland finns på www.storaenso.com/press:
- 21 september 2006: Stora Enso inleder dialog i Ryssland - endast lagligt virke accepteras
- 22 augusti 2006: Stora Enso förbättrar och utvidgar verksamheten vid sågverken i Ryssland
- 24 mai 2006: Stora Enso utvidgar wellpappverksamheten i Ryssland
- 26 september 2005: För ökad öppenhet: att införa principer för hållbarhet i försörjningskedjan för virke och papper från Ryssland