Stora Enso AB

Stora Ensos testprojekt för gruppcertifiering enligt FSC avslutat

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 17:10 CEST

Stora Ensos pilotprojekt för att testa FSC-gruppcertifiering (FSC, Forest Stewardship Council) avslutades i september. En grupp på tre skogsägare fick intyg på hållbar skogsskötsel och skogsbruk i enlighet med FSC:s kriterier för ett skogsområde på 10 000 hektar i Södra Finland. Pilotprojektet var unikt i sitt slag i Finland; det var den första gruppcertifieringen enligt FSC, den första omfattande FSC-certifieringen och den första certifieringen där man använt sig av utkastet till en nationell FSC-standard.

För närvarande är över 95 % av Finlands skogar certifierade enligt PEFC-systemet (PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), till vilket även Stora Enso är knutet. Stora Enso anser att det rådande PEFC-systemet lämpar sig väl för det finska familjeskogsbruket och koncernen stödjer i enlighet med sin certifieringspolicy även FSC i Finland. Stora Enso har anslutit sig som medlem i Finlands FSC-förening för att balansera FSC-certifieringens ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter och främja dialogen mellan olika certifieringssystem.

Stora Ensos mål för pilotprojektet var att inhämta uppgifter om kostnader och utvecklingsbehov samt om hur gruppcertifiering enligt FSC lämpar sig för finska förhållanden. Ett annat mål för projektet var att främja dialogen mellan olika certifieringssystem genom dubbel certifiering. På lång sikt hoppas Stora Enso att det kommer en nationell standard som kan godkännas såväl av FSC- som av PEFC-systemet.

De aktuella skogsägarna var privatpersonen Elsa Fromond samt Ferraria Oy Ab (dotterbolag till Fiskars Oyj Abp) och staden Lahtis. Stora Enso administrerade gruppens verksamhet. För att skapa alternativ inom skogscertifiering utvecklar Stora Enso sitt eget kunnande om FSC genom utbildning och står även redo att bjuda in andra skogsägare till gruppcertifiering enligt FSC, om det är ändamålsenligt för projektet i sin helhet.

"De första jämförelserna visar att tillämpningen av FSC-certifiering oftast inte kräver några ändringar av de grundläggande principerna för skogsskötsel och skogsbruk jämfört med tidigare praxis. Skyddskravet på fem procent oavsett områdets skyddsvärde är dock ett exempel på en tydlig skillnad gentemot PEFC-certifieringssystemet", säger Kåre Pihlström, skogschef på Fiskars.

Projektets kostnader för FSC-certifieringen är höga i jämförelse med den rådande skogscertifieringen. Förutom kostnadseffektiviteten framgick det att den praktiska tillämpbarheten måste utvecklas och bättre balans skapas mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna. I nuläget ligger tonvikten i det finska utkastet till FSC-standard på de ekologiska och sociala kriterierna.

"WWF gläder sig åt att det nu finns ett FSC-alternativ för vårt skogsbruk", säger Harri Karjalainen på WWF Finland. "FSC främjar artmångfalden i ekonomiskogar genom skydd av värdefulla livsmiljöer och skonsammare avverkning. Jag hoppas att gruppcertifiering i enlighet med FSC breder ut sig, för skogsägarna har visat stort intresse för skonsammare skogsskötsel, fortsätter Karjalainen. "Stora Ensos medlemskap i Finlands FSC-förening samt pilotprojektet är två ytterst välkomna steg mot ett samarbete som gagnar alla parter", kommenterar professor Tari Haahtela, ordförande för Finlands FSC-förening.

Mer information:
Susanna Rissanen, chef för företagsansvar, Stora Enso Metsä, mob +358 40 594 2832
Pekka Kallio-Mannila, miljöchef, Stora Enso Metsä, mob +358 40 754 0243