Stora Enso AB

Stora Ensos uppskjutna skatteskuld minskar till följd av ny finsk skattelagstiftning

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 08:46 CEST

Stora Enso Oyj Börsmeddelande 2004-07-02 kl 06:30 GMT

Den finska riksdagen antog 30 juni 2004 en ny skattelagstiftning, vilken bl. a. inkluderar en sänkning av bolagsskatten från 29 % till 26 %, samt en förändrad beskattning av realisationsvinster och -förluster. Till följd av förändringarna minskar Stora Ensos uppskjutna nettoskatteskuld per den 31 december 2003 med omkring 20 MEUR, av vilket 40 MEUR beror på den förändrade skattesatsen och -20 MEUR på den förändrade beskattningen av realisationsvinster och -förluster.

Nettoförändringen balanseras i resultaträkningen för andra kvartalet 2004. Den kommer inte att ha några omedelbara effekter på kassaflödet.


För ytterligare information, v g kontakta:
Esko Mäkeläinen, CFO, tel. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, EVP, Corporate Communications, tel. +44 7799 348 197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations, tel. +44 20 7016 3146


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på omkring 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 förädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj
FO-nummer 1039050-8