Uppsala kommun - enheten för näringsliv och marknad

Stora förändringar för bilar och bussar i Uppsalatrafiken

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 13:00 CEST

Det blir stora förändringar för både bilar och bussar i Uppsalatrafiken den närmaste tiden. Från och med 20 augusti flyttar stadsbussarna på Dragarbrunnsgatan till den nya bussgatan Stadshusgatan och till Kungsgatan.

Stadshusgatan är den nya bussgatan som går parallellt med Kungsgatan mellan Stadshuset och Bäverns gränd. Gatan är tillåten endast för buss i linjetrafik och taxi. Från 20 augusti blir den enkelriktad. Bussar och taxi får bara köra söderut. Undantag görs för byggtrafik som tillåts köra i båda riktningarna. Det blir dock i mycket begränsad omfattning. Vid begränsade arbeten som kan påverka Kungsgatans framkomlighet kan privatbilar behöva köra Stadshusgatan i nordlig riktning.
Det är till att börja med tillåtet att cykla i båda riktningarna på Stadshusgatan eftersom det dröjer en tid innan cykelbanan är klar. Alla arbeten med utbyggnad av körvägarna på resecentrums västra sida kommer att vara avslutade till årsskiftet.

Kungsgatan
Det kommer att fortsatt vara mycket besvärligt på Kungsgatan utanför Centralstationsområdet. Den västra delen av körbanan kommer att vara stängd för ombyggnad. Därför måste bussar och bilar även i fortsättningen samsas på två körfält, ett i varje riktning. Observera att Upplands lokaltrafik, UL, den 20 augusti i samband med att vintertidtabellen införs, flyttar busslinjerna från Dragarbrunnsgatan till Kungsgatan som därför får en markant ökning av antalet bussar. Bilister uppmanas därför att om möjligt undvika Kungsgatan, Vaksalagatan och Väderkvarnsgatan i området kring resecentrum.
Arbetena kommer att genomföras i etapper med början på sträckan Bäverns gränd–Bangårdsgatan och pågå till 1 december på hela västra sidan. På grund av ombyggnaden kommer utfarten från Bredgränd till Kungsgatan att vara avstängd från 27 augusti till mitten av oktober. Fotgängare och cyklister kan dock passera.

Strandbodgatan.
Från 3 september stängs Strandbodgatan av för bilar och bussar mellan rondellen i korsningen med Bergsbrunnagatan och Kungsgatan och kommer att vara avstängd till december 2011. Cyklister och gående kan dock passera under hela byggtiden.

Stationsgatan
Den nya Stationsgatan ska gå mellan rondellen i korsningen mellan Strandbodgatan och Bergsbrunnagatan till korsningen mellan Norrtäljegatan och Storgatan. Den kommer att öppnas som en alternativ väg 3 september när Strandbodgatan stängs.

Parkeringssituationen
Genom att parkeringsgaraget med 370 platser under mark intill Godsmagasinet blir klart först senare under hösten kan det under en övergångsperiod uppstå parkeringsproblem i samband med att Uppsala Konsert & Kongress öppnar i slutet av augusti och genomför många aktiviteter under hösten.

För mer information
Projektledare Victor Sjöberg, Uppsala kommun, tel. 018-727 40 51, 0730-79 86 72, victor.sjoberg@uppsala.se
Informationschef Sture Jonsson, Upplands Lokaltrafik, 018-65 99 08, 0702-12 03 85, sture.jonsson@ul.se
Bitr projektledare Göran Löfstrand, Banverket, 018-65 23 53, 070-420 03 29, goran.lofstrand@banverket.se