Lots Security AB

Stora framgångar för LOTS Security med trådlösa personlarmet EkoTek

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:42 CET

På mässan Skydd 2012  i september offentliggjordes det att det engelska företaget Multitone utsett LOTS Security till guldpartner. Utmärkelsen är ett konkret bevis på att vi nått en mycket stark marknadsposition med det trådlösa och lättanvända personlarmet EkoTek som också erbjuder funktioner för patient- och boendelarm. Ännu fler bevis på den starka positionen är ett flertal stora installationsprojekt under året som genomförts tillsammans med flera av våra installationspartners.

Fler väljer EkoTek istället för trådbunda larmsystem

Ett system med 320 repeatrar/positioner och 100 larmsökare på psykiatriska kliniken i Varberg, 180 repeatrar/positioner och drygt 60 larmsökare i fyra EkoTek-anläggningar hos Stånga/Tensta Stadsdelsförvaltning, installationer på sex LSS-boenden runt om i Malmö stad samt två LSS-boenden i Lund. Sammantaget är det installationer med stora ordervärden och vi gläds åt att allt fler inser de fördelar EkoTek ger jämfört med konventionella larmsystem, och att projekten också resulterar i mycket jobb för våra partners! I ett par av projekten där våra partners medverkat har vi arbetat i team där vår roll bland annat varit att bidra med projektteringsstöd, fjärrsupport och utbildning.

Gemensamt för de enheter där EkoTek installerats är att det är utsatta arbetsmiljöer som samtidigt måste erbjuda personalen trygga arbetsplatser. Fördelarna med trådlösa och lättanvända EkoTek som har positionering och som enkelt kan byggas ut är så stora att exempelvis konsulter och även beställare börjat föreskriva systemet i anbudshandlingar. Det är ytterligare ett bevis på att kunskapen om systemets fördelar sprider sig som ringar på vattnet!

Peter Emanuelsson som är produktansvarig på LOTS Security tar situationen och behovet på Varbergs Sjukhus, där Detecta Larm i Varberg installerat, som exempel på de fördelar som EkoTek ger jämfört med konventionella och trådbundna larmsystem.

-   Här fanns ett äldre system som inte fungerade som det skulle och krav ställdes på ett nytt system med full positionering och bärbara larmenheter. Hur utsatt arbetsmiljön är visar det faktum att man var tvungna att ha ett antal väktare, till hög kostnad, på plats innan det nya systemet var driftsatt. Att installationen kunde ske snabbt var därför oerhört viktigt och det var också något som Detecta Larm också klarade av. Installationen var klar på drygt åttio timmar och detta inkluderar då projektring, installation, systemtest och utbildning. Jag skulle tro att ett konventionellt system skulle kräva motsvarande tid bara för projektringen och för att ta fram installationsunderlag, säger Peter.

Trådlöst det enda rimliga alternativet

Peter pekar på det trådlösa systemets fördelar som den viktigaste förklaringen till den korta installationstiden och berättar mer om situationen på Varbergs Sjukhus. Trådlöst var egentligen det enda rimliga alternativet både kostnadsmässigt och tekniskt.

-  Med ett konventionellt system skulle installationen ha varit omfattande med kabeldragning där bland annat demontering av undertak, håltagning och montage skulle ha påverkat verksamheten kraftigt och tagit lång tid att genomföra. Man ska inte heller glömma bort att detta till stor del är låsta psykavdelningar som ställer stora krav på installatören. Under arbetets gång får man inte lämna exempelvis verktyg och utrustning efter sig men det är inga problem vid installation av en trådlös EkoTek-anläggning. Stora delar av installationen kan i princip göras med bara en skruvmejsel och en stege att stå på!

Fyra EkoTek-anläggningar i fem olika byggnader

Även i de övriga större EkoTek-projekt som genomförts under året har den trådlösa och flexibla tekniken betytt mycket för att förenkla installationerna. Vi ger här lite snabbfakta om projekten och ska i kommande nyhetsbrev återkomma med både reportage och utförligare information!

Spånga/Tensta Stadsdelsförvaltning, Stockholms stad:

Här har företaget Eyesec i Stockholm installerat och LOTS Security stått för driftsättning och utbildning. Fyra EkoTek-anläggningar har installerats i fem olika byggnader vilket innebär att en av anläggningarna är uppdelad på två byggnader. Signalerna mellan dessa delar går i Stockholm stads nätverk. Totalt omfattar installationen 180 repeatrar/positioner och cirka 60 larmsökare.

Malmö Stad, LSS- boenden:

Här har EkoTek installerats i sex olika boenden runt om i Malmö. Anläggningarna ingår i totalentreprenader och det har varit olika konsulter, byggfirmor och elinstallatörer inblandade. EkoTek-systemen har varit föreskrivna i handlingarna på direkt inrådan från beställare och konsulter. LOTS Security har haft ansvar för driftsättning och utbildningsaktiviteter.

 Lund Stad, LSS-boenden:

I Lund har två LSS-boenden utrustats med EkoTek-anläggningar och förutsättningarna är goda för att fler installationer kommer att bli aktuella under 2013. I dessa projekt har LOTS Security hjälpt till med förprojektering och driftsättning via fjärrsupport.

Mer information på; http://www.lotsab.se/nyheter/stora-framgangar-med-tradlosa-ekotek/

Här kan du anmäla dig till LOTS Securitys nyhetsbrev: http://www.lotsab.se/bestall-vart-nyhetsbrev/