Paroc

Stora Hammars skola väljer PAROC® Air – Brandsäkerheten i fokus när nya skolor byggs

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:39 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenull, levererar sitt nya isoleringssystem för låglutande tak, PAROC® Air, till Stora Hammars skola i Vellinge kommun i Skåne.
– Stora Hammars skola är en perfekt byggnad för PAROC® Air, med ett låglutande tak i en kommersiell byggnad där brandsäkerheten prioriteras högt, säger Christian Thunberg kundansvarig på Paroc Byggisolering.

Stora Hammars nya skola, för barn från och med förskoleåldern till och med den nionde årskursen, invigs hösten 2011.

När en skola byggs är det många bestämmelser som måste uppfyllas och önskemål som ska tillfredsställas. En viktig del är brandsäkerheten. Skolor råkar oftare ut för bränder än andra kommersiella byggnader och med många unga människor på plats samtidigt kan det vara svårt att utrymma snabbt. Därför väljs ofta material som har hög brandsäkerhet.

– Det har varit viktigt för Stora Hammars skola att hitta material som gör att de får så lång utrymningstid som möjligt om olyckan skulle vara framme. Med PAROC® Air som är gjort av obrännbar stenull ökar brandsäkerheten i skolan samtidigt som materialet ger ett bra fuktskydd för byggnaden som håller i många år framöver. Tekniken är enkel i sig. Med spår i stenullsisoleringen transporteras fukten genom självdrag ut ur takkonstruktionen som håller sig torr, både från den fukt som eventuellt uppkommer vid byggnation men också från den fukt som naturligt uppstår under drifttiden, säger Christian Thunberg.

Allt fler skolor som byggs idag har samma sätt att se på brandsäkerhet. Det blir allt viktigare att välja byggmaterial som både är miljökloka och håller en hög standard när det gäller brandsäkerhet.
– Vi ser att intresset för brandsäkra material blir allt större, framför allt för kommersiella byggnader. Att skolor lite oftare än andra byggnader utsätts för brand gör att det är extra viktigt att materialen har en så hög brandsäkerhet som möjligt och då är stenull ett mycket bra val, säger Anders Olsson teknisk support på Paroc Byggisolering.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2009 var EUR 317 miljoner och antalet anställda 1 992.