Sveriges Informationsförening

Stora Informationspriset i ny skepnad

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:17 CET

Sveriges Informationsförening har utsett en namnkunnig jury, med Marie Ehrling i spetsen, som korar vinnaren av Stora Informationspriset. Medlemmar i föreningen nominerar kandidater till priset.

Stora Informationspriset syftar till att uppmärksamma vikten av strategiskt informationsarbete och visa de goda effekterna av sådana investeringar.

- Jag har själv försökt fokusera mycket på att arbeta med kommunikation i de verksamheter jag har varit ansvarig för och tycker att det är viktigt att bidra till att tydliggöra betydelsen av goda informationsinsatser, kommenterar Marie Ehrling.

Juryn består av:
- Marie Ehrling, ordförande
- Pontus Schultz, chefredaktör Veckans Affärer
- Agneta Norén, generaldirektör Statens Pensionsverk
- Hans-Olof Karlsson, gästprofessor Örebro universitet
- Bengt Möller, informationsdirektör Vasakronan och ordförande i Sveriges Informationsförening
- Hanna Brogren, informationschef Regeringskansliet och ledamot i föreningsstyrelsen
- Katarina Hägg Peterson, informationsdirektör Akademiska Hus och ledamot i föreningsstyrelsen
- Margaretha Sjöberg, generalsekreterare/vd i Sveriges Informationsförening är juryns sekreterare

Kriterier
Priset går till ett företag, en organisation, en offentlig förvaltning eller ett projekt och dess ledare, som i ett strategiskt helhetsperspektiv har använt information och kommunikation som ett framgångsrikt ledningsinstrument. Budskap och kommunikation ska utgå från och anpassas till verksamhetens nytta och mål. Information och kommunikation ska genomsyra hela verksamheten och verka som en katalysator så att kärnprocesserna förstärks och samverkar.
- I den värld som vi gör affärer i idag är kommunikationen av helt avgörande betydelse. Information efterfrågas och ges allt snabbare - det kräver att företag och organisationer på ett tidigt stadium har klart för sig sin strategi för information både externt och internt. Det är ett långsiktigt arbete som handlar om att skapa förtroende, menar Marie Ehrling.

Priset kommer att delas ut av Sveriges Informationsförening på Informationens Dag den 29 mars 2007. Nomineringsperioden pågår fram till den 15 december. Läs mer om Stora Informationspriset samt om tidigare vinnare här.

För mer information kontakta:
Margaretha Sjöberg
Generalsekreterare/vd
Sveriges Informationsförening
Tel: 070-568 02 10