Infracontrol AB

Stora kulturella och ekonomiska värden räddas med enkel IT-lösning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:10 CET

Stora värden står på spel när det gäller vård och underhåll av våra kulturbyggnader. Eftersatt underhåll är en tickande bomb som hotar dessa värdefulla byggnaders framtid. Men genom att ha bättre koll på hur byggnaderna mår kan man undvika obehagliga överraskningar och sätta in rätt åtgärder i tid. En ny lättanvänd webbtjänst gör det möjligt att förenkla arbetet med byggnadsvård och rädda stora kulturella och ekonomiska värden.

Per Arne Ivarsson är restaureringsarkitekt och arbetar med kvalificerad restaurering och renovering av kulturbyggnader. Han har lång erfarenhet av hur viktigt det här är:

-       Eftersatt underhåll utgör en stor dold kostnad som många tyvärr inte är medvetna om. Men genom att ha bättre koll på hur byggnaderna mår kan man åtgärda problem i tid och därmed rädda stora ekonomiska och kulturella värden.

Enligt Per Arne Ivarsson ligger kostnaden för underhåll av kulturbyggnader i Sverige på ca 1.5 – 2 miljarder kronor per år. Enligt tidigare undersökningar kan underhållskostnaderna minskas med 10-30% om man har bra och uppdaterad information om byggnadernas status. Det innebär att det finns möjliga och relativt lättillgängliga besparingar på minst 150 – 200 Mkr.

Därför har man länge framhållit vikten av fungerande vård- och underhållsplaner inom fastighetsförvaltning och byggnadsvård. Men arbetet har ofta visat sig vara omfattande och tungrott, samtidigt som det resulterat i omfattande dokumentation som varit svår att hålla uppdaterad.

Nu har Mölndalsföretaget Infracontrol, som har lång erfarenhet av IT-lösningar för bl.a. styrning och övervakning av infrastruktur, tagit fram en ny tillämpning för sin sedan länge etablerade webbtjänst Infracontrol Online. De nya funktionerna, som anpassats just för fastighetsförvaltning och byggnadsvård, har tagits fram i nära samarbete med Per Arne Ivarsson.

-      Enkelhet är nyckeln till att lyckas, säger Per Arne Ivarsson. Många sätter sin tilltro till avancerade tekniska system och hoppas att det ska lösa alla problem. Men det är ju hos människorna kunskapen finns. Därför behöver man tekniska hjälpmedel som är enkla att hantera och lätta att komma igång med.

Webbtjänsten innebär att man kan få tillgång till all information om sina byggnader dygnet runt, var man än är. Man bygger enkelt och stegvis upp en interaktiv vårdplan som bygger på varje byggnads underhållsplan. Alla dokument kan nås via ett nytt smart verktyg som där man kan uppdatera och komplettera dokumentation oavsett var man än är.

All information och alla funktioner, som t.ex. anmälan av fel och brister, översikt över tekniska driftfel, påminnelser om lagstadgade besiktningar eller åtgärdsrapporter hanteras via Internet eller mobiltelefon med enkla och intuitiva användarfunktioner.

-          Genom att brukare, fastighetsskötare, förvaltare och ägare alla har tillgång till aktuell och korrekt information kan den kunskap som finns om byggnaderna verkligen komma till nytta.
Via internet får man full koll på byggnadernas status och undviker obehagliga överraskningar. Då kan man verkligen lyckas med att sänka förvaltningskostnaderna och dessutom rädda viktiga kulturella värden, säger Per Arne Ivarsson.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.