KanEnergi Sweden AB

Stora mängder energi att spara i industrin

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2010 22:52 CET

I ett EU-projekt med energikartläggningar och utbildning av företag i energi har stora potentiella och lnsamma energibesparingar påvisats. 18 västsvenska idustrier har medverkat och får sin energianvändning genomlyst.

Det handlar ofta om enkla saker som ger pengar tillbaka direkt. Totalt har stora potentiaer identifierats, mellan 20 och 35%. Genomsnittet är 26% och företagen är inte specialla ur ett energierspektiv vilket borde innebära likande möjligheter för många andra industrier i Sverige.

- Detta kom inte som någon överraskning för oss men företagen blev överraskade att det fanns så mycket att göra säger Mats Johansson, VD på KanEnergi.

De flesta åtgärderna handlar om att justera och styra befintlig teknik och system utifrån behovet. Andra enkla åtgärder inom ventilation, trycklyft och belysning mm ger överraskande stora effekter.

Konceptet med att jobba med expertstöd för energikartläggningar samtidigt med utbildning av nyckelpersoner inom industrierna har varit väldigt uppskattat. Företagen har reda genomfört åtgärder och är bättre rustade för att jobba löpande med energieffektivisering.

Under våren kommer nya stöd för företag att kartägga sin energianvändning. Hoppas detta får företagen att jobba med energieffektivisering säger Mats Johansson. Som det är nu rinner pengar ut från företagen via energiräkningarna. Dessa skulle kunna användas på bättre sätt i dagens tuffa tider.

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.