Norrköpings kommun

Stora mängder jord till Lindö

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:41 CET

Nu kommer marken vid småbåtshamnen i Lindö fyllas upp med jordmassor. Det görs som en förberedelse för framtida bebyggelse. Att det händer just nu beror på att Norrköpings kommun fått tillgång till stora mängder jord.

Att jobba förebyggande är viktigt för att effektivisera kommunens utveckling av områdena i staden. När nu stora jordmassor från olika pågående byggprojekt behöver någonstans att ta vägen fanns en bra chans till samverkan. Genom att använda jorden till att belasta marken vid Lindö småbåtshamn framkallas så kallade sättningar, som man inte vill ska uppkomma efter att man redan byggt gator, hus, torg och annat. Norrköpings kommun vill utveckla området vid Lindö småbåtshamn med ett litet centrum och bostadsbebyggelse och har därför tagit fram en ny detaljplan som är i granskningsskedet. Men massorna, som behöver ligga i ett till två år, är möjliga att transportera till Lindö redan nu enligt gällande detaljplan.
 
– Vi påbörjar detta arbete nu för att vinna tid och minska kommunens kostnader, genom att vi tar tillvara på gratis rena massor som finns tillgängliga. Det är viktigt att jorden inte är förorenad, vi tar alltid noggranna prover i förväg, säger markmiljöspecialist Elke Myrhede.

Även om den föreslagna nya detaljplanen inte kommer kunna genomföras kan jordmassorna användas i annat syfte framöver. Då är det möjligt att flytta om massorna och jämna till markytan för annan användning.

Tanken är att jordmassorna ska fraktas till Lindö med start tisdag den 16 februari. De kommer att läggas upp på en grusplan medan gräs och mull schaktas bort från den mark som ska täckas. Det är fotbollsplanerna och gräsytan mellan dem som ska fyllas med den nya jorden. Lindö FF har sedan tidigare flyttat sin verksamhet från Lindö strand och kommer att bygga nya bollplaner vid Bråviksskolan, med hjälp av investeringsbidrag från Norrköpings kommun.

Upplysningar:
Elke Myrhede
Titel: markmiljöspecialist stadsbyggnadskontoret
Telefon: 011- 15 30 88

Kikki Liljeblad (S)
Titel: stadsplaneringsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28
____________________________________________________________
Avsändare: Jessica Holm, presskommunikatör
Telefon:0733-422 875

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!