Energikontor Sydost

Stora pengar att spara i äldreboenden

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 13:04 CET

- Vi kan spara både energi och pengar om vi ändrar våra vanor och använder den senaste tekniken på våra äldreboenden. Att det finns en stor potential för detta och att arbetet är viktigt visar resultaten från SAVE AGE, säger ordföranden i den europeiska organisationen för äldreboenden E.D.E., professor Wilfried Schlüter.

Alla äldreboenden borde göra en kartläggning av hur mycket energi de kan spara! Det visar mätningar och analyser gjorda i projektet EU-projektet Save Age. Med allt fler äldre i Europa som behöver vård och omsorg blir det allt viktigare att spara energi även på äldreboenden. Mycket kan göras bara genom att ändra vanor och beteenden, något som är bra också därför att möjligheterna till finansiering ofta är små.

-Genom att motivera personalen och se till att de blir medvetna om energifrågor och dessutom göra det tydligt vilka roller och ansvar olika medarbetare har kan man få mätbara resultat och i förlängningen även trygga jobben, säger Kent Anderson från Energikontor Sydost som har gjort en studie med 3 000 medarbetare vid äldreboenden i Sverige.

I Portugal är uppvärmningen den största energiförbrukaren på äldreboendena. Det visar energikartläggningar med ett datorbaserat verktyg som tagits fram. I Slovenien kan kostnaderna för el skilja sig upp till 30 % mellan olika äldreboenden och värmekostnaden ända upp till 100 %. För att mäta värme-, vatten- och energiförbrukningen och sedan kunna minska äldreboendenas energikostnader anpassade man ett mätverktyg från industrin

I Spanien behöver man göra energislöseriet mer synligt. Det finns också brist på både information och utbildning om hur man kan spara energi. I Stuttgart har man arbetat med intern kontraktering för exempelvis värme, ventilation och belysning, samt isolering av väggar och vindar. Det resulterade i en så kallad revolving fund. Återbetalningstiden för isolering av vindar blev bara 4,4 år.

Med små ändringar av sina vanor kan man på äldreboenden i Grekland spara 5 % energi, med mindre investeringar 10 % och med större investeringar 25 %. Det går att börja redan idag.

För mer information, kontakta Kent Andersson Tel. 0709-21 60 51 kent.andersson@energikontorsydost.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.