Hjälpmedelsinstitutet

Stora regionala skillnader när det gäller förskrivning av kognitiva hjälpmedel

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 08:58 CEST

Det är vanligt att personer med kognitiva funktionsnedsättningar inte får de hjälpmedel som de behöver trots att utvecklingen inom kognitionsområdet gått framåt. Det visar ny kartläggning från Hjälpmedelsinstitutet. En förklaring tycks vara att omgivning och förskrivare saknar tillräckliga kunskaper om kognitiva funktionsnedsättningar och kognitiva hjälpmedel.

Kartläggningen presenteras i rapporten Kognitiva hjälpmedel - Nationell uppföljning av hjälpmedelsförsörjningen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Det är en upp­följning av en tidigare kartläggning som genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet 2008 om förskrivningen av kognitiva hjälpmedel i Sverige.

Den här undersökningen är den första som följt utvecklingen av förskrivningen av kognitiva hjälpmedel över tid. Kartläggningen visar att det finns stora regionala skillnader när det gäller vilka kognitiva hjälpmedel som går att förskriva, regelverk, organisatorisk uppbyggnad och kompetens.

Undersökningen baseras på svar från hjälpmedelskonsulenter inom kognition i landets regioner/landsting. Den omfattar vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, utvecklings­störning, förvärvade hjärnskador, neuropsykiatriska diagnoser och demens samt barn/ungdomar med; utvecklingsstörning, medfödda och/eller förvärvade hjärnskador och psykiska/neuro­psykiatriska diagnoser.

Kartläggningen bifogas till detta pressmeddelande.

Mer information om Hjälpmedelsinstitutets arbete med kognition: www.hi.se/prio/kognition

För ytterligare information kontakta Hjälpmedelsinstitutet:

Erika Dahlin, ämnesansvarig kognition, tfn 08-620 18 48, e-post erika.dahlin@hi.se

Susann Forsberg, chef för avdelningen för analys och verksamhetsutveckling,
tfn 08-620 18 30, e-post susann.forsberg@hi.se