Gar-Bo AB

Stora risker med felmonterade golvbrunnar

Pressmeddelande   •   Aug 03, 2015 09:06 CEST

Nästan var tredje nyinstallerad golvbrunn är felmonterad. Det har försäkringsbolaget Gar-Bo konstaterat efter att ha genomfört en granskning av drygt ettusen golvbrunnar. Flera av felen ökar risken för kostsamma fuktskador.

En av de vanligaste skadeanmälningar som Gar-Bo får in handlar om felmonterade golvbrunnar. Och det trots branschregler och detaljerade anvisningar för hur arbeten i våtrum ska gå till.

– Det ska överhuvudtaget inte förekomma några fel säger My Lundin, skadereglerare på Gar-Bo och den som ansvarat för undersökningen. För Gar-Bo är det viktigt att felen undviks.

Fel på tre av tio golvbrunnar 

Undersökningen genomfördes hösten 2014 på initiativ av Gar-Bo, tillsammans med försäkringsbolagets besiktningsmän. Totalt granskades 1043 golvbrunnar varav 320 (31 procent) uppvisade brister som beror på felaktigt montage.

– De vanligaste felen handlar om ojämn tillstrykning av fästmassan och brunnsgaller som inte är bruksundergjutna. Det är fel som vi såg hos var fjärde golvbrunn, berättar My Lundin. Andra vanliga felaktigheter var golvbrunnar som monterats för djupt samt fel på brunnsmanschetten.

Kostsamma fuktskador och försämrat fastighetsvärde

Felen kan bland annat orsaka bakteriehärdar som vid rengöring kan resultera i att fuktskyddet skadas. Samtliga upptäckta fel kan orsaka såväl läckage som fuktskador.

– Vattenskador i våtrum är ett stort problem som drabbar inte minst boende, säger Mårten Lindström, ordförande för Gar-Bos tekniska råd. De leder till stora besvär och höga kostnader.

Även i de fall där det stannar vid anmärkning i besiktningsutlåtandet kan fastighetsägaren få ett stort problem eftersom anmärkningen sannolikt påverkar fastighetens värde negativt.

– Undersökningen ger god kunskap om fel och felorsaker. För att fördjupa den ytterligare kommer vi även genomföra ett antal intervjuer med entreprenörer efter sommaren, säger My Lundin.

Det samlade resultat ska återföras till byggbranschen. Mårten Lindström bedömer att det kan behövas både ökade utbildningsinsatser och hårdare upphandlingskrav för att komma tillrätta med problemet.

Redovisning av undersökningsresultat

Totalt antal brunnar med fel. (Fler på samma brunn.) 320 av 1043 31%

Felkategorier med redovisning av antalet upptäckta fel:

1. Ojämn tillstrykning av fästmassan och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet 246 av 1043 24%

2. Fel nivå på golvbrunn 67 av 1043 6%

3. Fel på brunnsmanschett 24 av 1043 2%

4. Otillgänglig golvbrunn. Vattenlås går ej att lyfta upp 19 av 1043 2%

5. Avloppsrör monterat i golvbrunnens vattenlås 19 av 1043 2%

6. Fel på klämring 7 av 1043 1%

7. Fel avstånd till vägg från golvbrunn 3 av 1043 0%

Klicka här för att komma till Golvbrunnsrapporten

Gar-Bo grundades 1988 och erbjuder försäkringar och tjänster inom byggnation för huvudsakligen den svenska marknaden. Kunderna utgörs både av företag och privatpersoner.

Under devisen ”Vi försäkrar husdrömmar” förklaras verksamheten som inriktas på att ge kunderna trygghet och stöd i olika delar av byggprocessen och för det färdiga nybygget. Verksamheten bedrivs över hela landet med cirka 22 heltidsanställda. Gar-Bo fakturerade cirka 155 Mkr 2014.