Huddinge kommun - politik

Stora satsningar i Huddinge

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 07:20 CEST

Från den politiska majoriteten i Huddinge kommun
Pressmeddelande 11 maj 2012:

Stora satsningar i Huddinge

Fortsatt utveckling av kärnan i välfärden och ett tydligt fokus på arbetslinjen. Det är några av huvuddragen i den borgerliga majoritetens förslag till mål och budget 2013 som presenterades idag. Kommunledningen föreslår riktade kvalitetssatsningar på samantaget 30,5 miljoner kronor för att stärka kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter.
Det tidigare planerade sparkravet är slopat. Totalt tillförs verksamheterna över 200 miljoner kronor.

-          Uppdraget, att alla nämnder ska satsa på insatser som stödjer arbetslinjen och en särskild jobb-satsning är exempel på förslag som ska leda till att vi bibehåller vår höga sysselsättning i Huddinge, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M) kommunstyrelsens ordförande.

-          En annan viktig utmaning är att utveckla näringslivsarbetet. Stödet och servicen till näringslivet i Huddinge måste fortsätta förbättras, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Andra delar av budgeten är satsningen på att förbättra planprocesserna så att takten i bostadsbyggandet kan öka, samt förslaget att genomföra insatser i den fysiska planering och jobbskapande åtgärder i för att stärka Vårby.

-          Det finns mycket kraft och utvecklingspotential i Vårby som idag inte tas till vara, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Södertörnsleden, Förbifart Stockholm och Spårväg syd är alla viktiga infrastruktursatsningar som stimulerar tillväxten och utvecklingen i Huddinge och övriga regionen. Kommunstyrelsen får i budgeten ett särskilt uppdrag att bidra till genomförandet på bästa sätt.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08-535 301 57
E-post: daniel.dronjak-nordqvist@huddinge.se

 

Therez Olsson (M)
Politisk sekreterare
Telefon: 08-535 301 47
E-post: therez.olsson@huddinge.se