Västtrafik

Stora satsningar i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 09:10 CEST

Västtrafiks styrelse har fattat beslut om satsningar på ny och utbyggd kollektivtrafik för 85 miljoner kronor under nästa år. Den nya trafiken börjar rulla i december 2014 och fördelas över hela Västsverige.

Många av satsningarna görs i de områden och stråk där det finns en positiv utveckling av resandet, och de fortsatta satsningarna görs för att förstärka den utvecklingen. Det handlar om förbättringar framför allt i buss- och tågtrafiken och omfattar utökningar i både stadstrafik och regiontrafik, som till exempel fler turer i stadstrafiken i Borås, ett delvis nytt upplägg för Skövde stadstrafik och längre tåg mellan Vänersborg-Trollhättan. Stallbacken i Mölndal och Viared i Borås är andra exempel på områden som byggs ut. Planen utgår från det trafikförsörjningsprogram och uppdrag som Kollektivtrafiknämnden givit Västtrafik.

-Vi är mycket glada över att vi har fått möjlighet att genomföra de här satsningarna. Det innebär att vi skapar mer och attraktivare trafik för våra kunder på många platser, säger Leif Blomqvist, ordförande för Västtrafik.

Trafikplanen är resultatet av en omfattande process där kundernas behov och målet att locka
fler till kollektivtrafiken varit viktigast. Många samarbetspartners har varit delaktiga i processen att utveckla trafiken, som t ex trafikföretagen, kommunerna, grannlänen och regionens Kollektivtrafiksekretariat.

-Vi har låtit våra kunder hjälpa oss prioritera bland förslagen på förbättringar i trafiken, så att kundens behov blir styrande. För oss gäller det att hitta de bästa lösningarna i dialog med våra samarbets-partners, säger Andreas Almquist, enhetschef Utveckling inom Västtrafik.

I dokumentet Trafikplan 2015 som bifogas finns en sammanställning över alla större trafik-förändringar som träder i kraft i december.

För mer information:

Andreas Almquist 0705-62 92 11

Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.