Stockholms stad

Stora satsningar på barn och äldre i kd-budget

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:55 CEST

Kristdemokraterna, pressansvarig Patric Rylander, Telefon: 070-4729915, epost patric.rylander@kristdemokraterna.se

STORA SATSNINGAR PÅ BARN OCH ÄLDRE I KD-BUDGET

Stoppa ombildningen av servicehus till seniorboenden och inför en ”mer tid för barnen”-reform som ger flexibilitet, valfrihet och möjlighet för föräldrar att vara hemma längre med sina barn. Det kräver kristdemokraterna i det förslag till budget för 2006 som presenterades på tisdagen.

– Föräldrarna vet bättre än Annika Billström och Göran Persson vad som passar bäst för just deras barn och situation. Därför avsätter vi rejält med pengar i årets budget för att dels minska barngruppernas storlek, dels för att skapa rättvisa mellan olika barnomsorgsformer. Det säger kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson i en kommentar.

Kd lägger 150 miljoner i jämförelse med majoritetens budget 2005 på mindre barngrupper. För ”mer tid för barnen”-reformen, som ger föräldrar möjlighet att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn, reserverar kd 165 miljoner. Dessutom görs satsningar på öppna förskolan, parklekar och lekplatser samt skolbarnomsorgen.

På äldreomsorgen satsar kristdemokraterna 110 miljoner kronor mer än den rödgröna majoriteten.

– Omvandlingen av servicehus till seniorboenden är kortssiktig och har skapat stor oro bland de äldre. Förra året nekades 350 personer plats i servicehus. Det är inte acceptabelt. Därför säger kristdemokraterna nej till fortsatt ombildning och kräver i stället en boendegaranti för alla över 85 år. Alla över 85 ska alltså vara garanterad plats i anpassat boende.

Kristdemokraterna satsar också 60 miljoner på insatser för att förbättra tryggheten i staden. Bland kraven finns ökad kamerabevakning, bättre belysning, kommunal stadsvakt, klottersanering inom 24 timmar och trygghetsanalyser vid stadsplanering.