Utbildningsdepartementet

Stora satsningar på utbildning och forskning

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:04 CEST

I budgetpropositionen som presenterats i dag ingår stora satsningar på utbildning och forskning.

 Den största satsningen någonsin på lärlingsutbildning: 30 000 lärlingsplatser inrättas i gymnasieskolan och 5 900 inom vuxenutbildningen. Totalt 1,36 miljarder kronor 2011–2014.

 Ett lärarpaket med fortsatt lärarlyft, stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt kompetens hos sfi-lärare och inrättande av forskarskolor. Totalt 1,3 miljarder kronor 2011–2014.

 Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov. Totalt 664 miljoner kronor 2011–2014.

 Stöd till elever som behöver extra hjälp i skolarbetet genom en förlängd läsa-skriva-räkna-satsning och en förlängd satsning på sommarskolor. Totalt 650 miljoner kronor 2011–2012.

 En fortsatt kamp mot diskriminering och mobbning genom förebyggande insatser bland annat stärkt arbete med skolans värdegrundsuppdrag. Totalt 40 miljoner kronor 2011–2014.

 Stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik genom en förlängd satsning i matematik, teknik och naturvetenskap, fler lektionstimmar i matematik i grundskolan och en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Totalt 1,07 miljarder kronor 2011–2014.

 Mer kreativa och företagsamma elever med en satsning på entreprenörskap och skapande verksamhet i skolan. Totalt 60 miljoner kronor 2011–2014.

 Bättre skolor i utsatta områden genom incitament till skolor som utvecklar sitt arbete och blivit bättre på att ge elever goda kunskaper. Totalt 60 miljoner kronor 2012–2014.

 Stärkt elevhälsa genom en riktad satsning. Totalt 650 miljoner kronor 2012–13.

 Den tillfälliga satsningen på 10 000 nya högskoleplatser fortsätter som planerat under 2011 och fasas ut under 2012. För att klara kvaliteten sker all utbyggnad utifrån universitet och högskolors egna bedömningar av möjligheterna att med bibehållen kvalitet tillfälligt kunna öka antalet platser.

 För att stärka kvaliteten i den högre utbildningen föreslår regeringen en höjning av grundutbildningsanslagen för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap med 200 miljoner kronor inledningsvis 2012 och därefter med 400 miljoner kronor per år från 2013.

 För att skapa drivkrafter för kvalitet har regering och riksdag beslutat om ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen. De utbildningar som får det högsta omdömet i Högskoleverkets utvärderingar kommer att få en kvalitetspremie. Kvalitetspremierna betalas ut med cirka 100 miljoner 2013, cirka 200 miljoner 2014 och därefter permanent cirka 300 miljoner år från och med 2015.

 Regeringen föreslår, i enlighet med forskningspropositionen, i budgetpropositionen för 2011 en ökning om sammanlagt en halv miljard kronor. Av dessa 500 miljoner fördelas 300 miljoner kronor för satsningar på strategiska forskningsområden och 200 miljoner kronor tillförs lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos
Jan Björklund
070-188 65 55


Camilla Hansson
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 31 02
070-206 99 09