Riksdagen

Stora satsningar på vägar och järnvägar

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 09:23 CEST

Mer statliga pengar till Sveriges vägar och järnvägar. Det innebär regeringens infrastrukturförslag som trafikutskottet i dag ställt sig bakom. Beslutet gäller för perioden 2004-2015 och medför att riksdagen - på förslag från regeringen - höjer planeringsramarna med 9,3 miljarder kronor för den här perioden.

Bakom beslutet i utskottet står Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Totalt kommer 381,5 miljarder att gå till vägar och järnvägar under perioden 2004-2015. Av dessa pengar går 107,7 miljarder till nyinvesteringar i järnvägsnätet. Under perioden kommer 38 miljarder att gå till drift och underhåll av befintliga järnvägar.

Vägarna ska bli bättre och säkrare. 87 miljarder satsas på drift och underhåll av statliga vägar. Nästan 5 miljarder går till att få mer trafiksäkra vägar till exempel genom mittsepareringar och cirkulationsplatser. Anslaget till nyinvesteringar i vägnätet uppgår till 42 miljarder.


Riksdagens kommande beslut innebär en kraftig satsning på trafikens infrastruktur. Trafikutskottet anser att beslutet gör det möjligt att modernisera och utveckla de svenska vägarna och järnvägarna. Beslutet är dessutom ett viktigt steg i omställningen mot ett hållbart transportsystem - skriver utskottet i sitt beslutsunderlag.

De borgerliga vill satsa mer pengar
De borgerliga partierna vill lägga mer pengar på vägarna. Partierna anser att mer pengar behövs för att kunna bygga bort stora flaskhalsar och för att förbättra standarden på vägarna i hela landet.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i ärendet den 16 juni.

För mer information kontakta föredragande i trafikutskottet Martin Palm, telefonnummer 08-786 49 95.

Förarbeten
Regeringens proposition 2003/04:95
Trafikutskottets betänkande 2003/04:TU10

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000