Sida

Stora skador på svenskfinansierat bistånd i Gaza

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:58 CEST

Förutom de mänskliga förlusterna så skadades också stora delar av infrastrukturen under de tre veckorna av intensivt krig i Gaza. Även svenskstödda projekt drabbades. Sida har låtit göra en skadeinventering och de direkta fysiska skadorna uppskattas till cirka 19 miljoner kronor. Men de faktiska förlusterna för biståndet är betydligt högre.

I väntan på att den stora återuppbyggnadsplanen ska kunna inledas så föreslår konsultrapporten att Sida, genom sina samarbetspartner, avsätter omkring 40 miljoner kronor för stöd till akuta insatser som kan åtgärdas även med stängda gränser till Gaza.

- Vi kan konstatera att cirka 45 insatser har drabbats. Uträkningen för skadorna bygger på en internationell standard för att beräkna direkta fysiska skador och väger varken in eventuella följder av skadorna eller kostnader som uppstår när drabbad verksamhet slås ut, säger Rolf Carlman, chef för Sida till de ockuperade palestinska områdena.

Rapporten slår fast att de faktiska förlusterna för svenskt bistånd blir två till fyra gånger högre om även reparationskostnader räknas in. Tar man dessutom in de fulla effekterna av skadorna på Gazas elnät, Gaza flygplats och avloppsanläggningen i Jabalyia blir förlusterna mer omfattande. De två första av dessa tre projekt bedöms vara bortom räddning, både på grund av det senaste kriget men också till följd av de skador som tillfogats under tidigare attacker. Beräknat på detta vis uppskattas skadorna enligt rapporten till ett värde av 144 miljoner kronor. I denna summa ingår Sveriges långsiktiga investeringar i elkraftöverföring på närmare 100 miljoner kronor sedan 1996.

- Vi ska nu gå igenom rapporten, som gjorts av en konsult, och se hur Sida ska gå vidare med förslagen kring en snabb återuppbyggnad, säger Rolf Carlman.

Det mesta i Gaza är finansierat genom bistånd. Effekterna är självklart mycket större än för skador på enbart svenskfinansierad verksamhet. Rapporten har endast analyserat skador på vägar, parker, skolor, hälsocenter, jordbruksområden, byggnader och annan infrastruktur. Inventeringen har inte vägt in förluster av mjukare värden, som humanitära insatser, förstörda försörjningsmöjligheter, psykologiska och fysiska skador för människor eller förlorad kompetens.
För frågor kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55