AMF

Stora skillnader i livbolagens kostnader för kapitalförvaltning

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2004 09:42 CEST

Kapitalförvaltningen i sex stora livbolag kostar spararna totalt cirka
1,2 miljarder kronor per år. Men skillnaderna i kostnadsuttag och
effektivitet är stora mellan olika bolag, visar en sammanställning som
AMF Pension har gjort.

- Några bolag dras med för stora kostnadskostymer och det drabbar
i förlängningen spararna. Vissa skillnader kan motiveras av att bolagen
har olika mycket kapital under förvaltning. Men det är svårt att förstå
att det kostar tre-fyra gånger så mycket att förvalta pengarna i ett
bolag jämfört med i ett annat, säger Ingvar Skeberg, vice VD i AMF
Pension.

År 2003 varierade förvaltningskostnadsandelen, dvs kostnaden för
kapitalförvaltningen i relation till placeringstillgångarna, mellan 0,06
procent och 0,23 procent. Genomsnittet för de sex bolagen var 0,12
procent. Uttryckt i kronor kostade förvaltningen mellan 100 miljoner
kronor och 300 miljoner kronor årligen, beroende på bolag.

Kostnadsnivån påverkar spararnas pensioner eftersom bolagen måste ta ut
avgifter som i längden täcker kostnaderna. Ju högre kostnader, desto
högre blir avgifterna och desto lägre blir den framtida pensionen. I ett
ömsesidigt bedrivet bolag - vilket alla de sex i jämförelsen är -
fördelas dessutom eventuella driftsöverskott eller underskott mellan
spararna. Det gör låga kostnader extra viktiga i dessa bolag.

Livbolagen är inte särskilt bra på att informera kunderna om
sina kostnader. Vi vill med den här jämförelsen öka genomlysningen av
branschen så att spararna kan bilda sig en uppfattning om vad de betalar
för. Det har under åren nämligen visat sig att pris och kvalitet sällan
inte går hand i hand inom kapitalförvaltning, säger Ingvar Skeberg.

Kapitalförvaltningskostnad, totalavkastning samt genomsnittliga
placeringstillgångar (enl. kapitalavkastningstabell), 2003


Bolag Kapitalförvaltning Totalavkastning, Placeringstillg.
, kostnad, % % snitt, mdr

Alecta 0,08 10,4 300
AMF Pension 0,06 10,8 187
Folksam Liv 0,22 7,2 46
Länsförsäkr. 0,22 8,5 86
Liv
Skandia Liv 0,13 8,9 228
SPP 0,23 5,3 74

Källa: Bolagens årsredovisningar


För ytterligare frågor, kontakta Ingvar Skeberg, vice VD, 070-349 1012
eller Cecilia Österholm, Informatör, 070-601 0799.


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.