Ungdomsstyrelsen

STORA SKILLNADER I UNGAS TILLGÅNG TILL KULTUR OCH FRITID

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:06 CET

Det är stora skillnader mellan hur nöjda unga är med sin fritid och utbudet av kultur. Unga med utländsk bakgrund, tjejer och unga i glesbygd är minst nöjda. Det visar den utredning av ungas kultur och fritid som Ungdomsstyrelsen lämnar till regeringen idag.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 30 000 ungdomar mellan 13-25 år och intervjuer med ungdomar, tjänstemän och politiker.


– Fritiden är viktig för unga. Vår rapport visar att den är en arena för ungas identitetsskapande och relationer och att det är viktigt för unga att lära sig saker på sin fritid. Därför kan man se fritiden som grundläggande i ungas vuxenblivande, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.Kultur och fritidsutbudet är ojämlikt fördelat och ekonomi och bostadsort spelar stor roll för ungas fritid. I kommuner där de flesta bor i tätort eller där medelinkomsten är hög finns en betydligt större andel unga som är nöjda med kultur- och fritidsutbudet än i andra kommuner. Samtidigt är unga med arbetslösa föräldrar missnöjda i större utsträckning än unga som har föräldrar med jobb.

Rapporten visar att äldre ungdomar, 19-25 år, ofta är en missgynnad grupp när det gäller satsningar på kultur och fritid. Ungdomstiden har förlängts och det tar allt längre tid innan unga får arbete och bostad. Etableringsåldern är idag 29 år för unga kvinnor och 27 år för unga män.


– I satsningar på unga glöms ofta de äldre ungdomarna bort. Unga har sämre ekonomi idag än tidigare och många saknar därför de möjligheter som vuxna har att ta del av kultur och fritid, säger Nils-Olof Zethrin, utredare på Ungdomsstyrelsen.


Undersökningen visar också att det är svårt att nå alla ungdomar med frågor om kultur och fritid.– De unga som är mest inaktiva svarar inte på vilka aktiviteter de saknar. Det kan leda till att de får mindre inflytande. Och det är oroväckande eftersom det bland dem finns många som lever i utsatta situationer. Nu finns en risk att kommunerna missar deras behov, säger Lidija Kolouh, utredare på Ungdomsstyrelsen.Resultaten från enkäten visar att det som unga oftast saknar är ungdoms- eller fritidsgårdar. Därefter följer allmänt mer att göra, caféer, allmänna mötesplatser, badhus, uteställen, diskotek, skateboardanläggningar, shopping, dans och allmänna idrottsaktiviteter.

I rapporten finns ny statistik över unga och deras kultur och fritid.
Ladda ner rapporten som pdf-fil: www.ungdomsstyrelsen.se/fokus06För mer information:
Sara Arborén, pressinformatör
tfn 0702-10 42 06, sara.arboren@ungdomsstyrelsen.seLidija Kolouh, utredare
tfn 08-566 219 14, lidija.kolouh@ungdomsstyrelsen.se

Nils-Olof Zethrin, utredare
tfn 08-566 219 06, nils-olof@zethrin@ungdomsstyrelsen.seInger Ashing, chef nationell och kommunal ungdomspolitik
tfn 08-566 219 40, 0702-16 16 99, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.