Svenska Uppfinnareföreningen

Stora skillnader inför EU-valet om immaterialrättens betydelse

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 10:20 CEST

Inför valet till Europarlamentet ställde Svenska Uppfinnareföreningen tre frågeställningar till representerade partier om immaterialrättens hantering. Vi bad också uppfinnaren Håkan Lans att kommentera svaren. 

Immaterialrätten har betydelse för att utveckla innovationer och välstånd varför det är det viktigt att följa hur de politiska partierna prioriterar rättsområdet. 

Frågorna var:

  1. Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell egendom ser ni som mest allvarliga i dag?
  2. Borde mer resurser avsättas för att förhindra och beivra immaterialrättsrelaterad brottslighet?
  3. Hur skall EU bidra till bättre skydd för europeiska rättigheter i tredje land såsom USA, Japan och Kina?
Frågor med svar  

I de olika svaren från representerade partier finns stora skillnader. Allt ifrån att patentsystemet är skadligt för innovation och bör avvecklas till kraftsamling nationellt och inom EU för brott inom immaterialrättsområdet. 

- Det är tufft redan idag för en uppfinnare att hantera patent på grund av höga kostnader. Om upphovsrätten begränsas hur skall då uppfinnare kunna finansiera långsiktiga utvecklingsarbeten och konkurrera med produktion i lågprisländerna? En följdfråga som Håkan Lans skickar med till EU-parlamentarikerna. 

Hur immaterialrättsfrågor prioriteras och hanteras inom EU har stor betydelse och våra parlamentariker fyller en viktig roll. Söndagen den 25 maj 2014 är det sista dagen att välja din EU-parlamentariker för de kommande fyra åren. 

Frågor med svar

För mer information om aktiviteten Malin Mohr, informationsansvarig, Svenska Uppfinnareföreningen

Svenska Uppfinnareföreningen är världens äldsta uppfinnarförening, den grundades 1886 av den välkände polarfararen och patentingenjören Salomon August Andrée. Då, som nu, var tanken att bilda ett forum för idéutbyte och samverkan mellan uppfinnande, forskning och näringsliv. Allt för att skapa bra förutsättningar för utveckling och innovation.