Health Consumer Powerhouse

Stora skillnader inom bröstcancervården i Sverige- Stockholm och Norrbotten i topp

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:11 CET

Får man bröstcancer är det bäst att bo i Norrbotten och Stockholm. Detta avslöjas i 2006 års bröstcancerindex där landstingens bröstcancervård jämförs ur ett konsumentperspektiv. Skillnaderna mellan landstingen är stora. Bland annat så lämnar bara hälften av landstingen mammografibesked inom två veckor och användningen av cancermedicinen Herceptin skiljer sig dramatiskt.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har i detta index mätt ambitionsnivån, tillgängligheten och kvaliteten inom bröstcancervården uppdelat på tio indikatorer.

–Konsumentvänligheten varierar mycket mellan landstingen, säger Oscar Hjertqvist som är projektledare för indexet. Varför kräver en tredjedel av landstingen remiss för att få träffa en specialistläkare, och varför tillämpar inte alla landsting Socialstyrelsens riktlinjer för mammografiundersökningar?

– Den medicinska kvaliteten är utmärkt, men tillgänglighet och kundfokus lämnar tyvärr mycket att önska, menar Oscar Hjertqvist.

Maximalt kan ett landsting i indexet få 16 poäng, men snittet ligger endast på 8,6. Nio poäng skiljer de två främsta landstingen (13 poäng) från de två som ligger sist (fyra poäng). På delad förstaplats kommer Norrbotten och Stockholm. Lägst poäng har Västmanland och Värmland med fyra poäng vardera.


Bröstcancerindex 2006, poängfördelning

Norrbotten 13 (av 16 möjliga)
Stockholm 13
Västernorrland 12
Halland 10
Kalmar 10
Kronoberg 10
Sörmland 10
Uppsala 10
Gotland 9
Gävleborg 9
Jönköping 9
Västerbotten 9
Östergötland 8
Örebro 8
Västra Götaland 8
Dalarna 6
Jämtland 6
Skåne 6
Blekinge 5
Västmanland 5
Värmland 4

Hela rapporten inklusive statistiskt underlag och illustrationer finns tillgänglig på www.brostcancerindex.se.

För ytterligare information: Oscar Hjertqvist (oscar@healthpowerhouse.com), 070-554 80 81, 08-642 71 40.

2006 års Bröstcancerindex har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat forskningsanslag från läkemedelsföretaget Roche AB.

Förutom Bröstcancerindex framställer HCP också analystjänsterna Diabetesindex, Vårdkonsumentindex och Euro Health Consumer Index. Diabetesindex 2006 (www.diabetesindex.se), vanns av Blekinge och Östergötland, Vårdkonsumentindex 2006 (www.vardkonsumentindex.se) vanns av Blekinge och Euro Health Consumer Index (www.healthpowerhouse.com) vanns av Frankrike.