Teknikföretagen

Stora skillnader mellan olika branscher

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:42 CET

Redan i år är produktionstillväxten för teknikföretag i Sverige jämförelsevis begränsad och nästa år blir tillväxten lägre. Förklaringen är att olika branscher har olika förutsättningar. Med en sammantaget dämpad efterfrågan förväntas också priserna stiga mindre än i år. Antalet anställda, som ökar något under andra halvåret i år, förväntas nästa år bli närmast oförändrat. Det skriver Teknikföretagen i sin prognos för 2007.

Produktionstillväxten blir inte högre än 5 procent trots den starka internationella tillväxten. Teknikföretag i USA, Japan, Tyskland och inte minst övriga nordiska länder visar alla ännu högre siffror i år.

- Detta kan framför allt förklaras av att olika branscher har olika tillväxtförutsättningar. Vår export går till stor del till traditionella industriländer med lägre marknadstillväxt och endast en mindre del går till mer expansiva ekonomier som bland andra Kina och övriga Asien, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till rapporten.

- Skillnaderna är stora mellan olika branscher. I motsats till personbilsindustrin, där efterfrågan är svag, har tillväxten i metallvaruföretagen tagit fart. Vi räknar här med att produktionstillväxten når 4,5 procent i år för att sedan växla ner till 3 procent nästa år. Skälet är främst att efterfrågan på insatsvaror mattas i takt med en förväntat lägre tillväxt för industrin i Sverige och andra EU-länder. Även svensk maskinindustri har haft en stark utveckling och exporten har vuxit i hög takt. Däremot har hemmaleveranserna ökat måttligt och i lägre takt än i fjol. Den internationella efterfrågan på maskinutrustning väntas försvagas nästa år då kapitalkostnaderna stiger och kapaciteten byggts ut i många industrier.

- Nästa år blir tillväxten lägre i flertalet för oss viktiga exportländer. Utvecklingen i den amerikanska ekonomin visar att man redan lämnat konjunkturtoppen bakom sig. Särskilt oroväckande är den svaga marknaden för personbilar som har stor betydelse för produktionen i Sverige. Vi noterar även att den svenska tele- och elektronikindustrin inte växer lika starkt som tidigare, vilket är ytterligare en förklaring till den jämförelsevis begränsade produktionstillväxten i år och nästa år.

Den ökade efterfrågan för metallvaru– och maskinindustrin gör att antalet anställda sammantaget ökar något i år. För nästa år räknar vi däremot med en närmast oförändrad nivå. Även företagens priser väntas dämpas 2007.


Mer information:
Anders Rune, chefekonom, 08-782 08 36 eller 070-585 53 80
Bengt Lindqvist, ekonom, 08-782 08 34 eller 070-234 74 40

Rapporten bifogas pressmeddelandet. Den finns även tillgänglig på www.teknikforetagen.se

Teknikföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges viktigaste företag. Våra 3200 medlemsföretag med 300 000 medarbetare står för hälften av Sveriges export.

* Vi måste vinna kampen om investeringarna
* Sverige måste satsa mer på industrirelevant forskning och utveckling
* Vi måste vinna de unga
* Det måste löna sig att arbeta

Bifogade dokument:
https://www.pirab.se/MIMA/standard/getmail.asp?x=A247708A