Cresto

Stora utbildningsbrister vid arbete på hög höjd visar ny undersökning

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 08:00 CEST

Arbete på hög höjd medför ofta risker och i dag är var tredje arbetsplatsolycka i Sverige en fallolycka. Trots detta har en av tre medarbetare mycket sällan eller aldrig fått information om riskerna att arbeta på hög höjd av sin arbetsgivare. Det visar en ny undersökning som fallskyddstillverkaren Cresto låtit genomföra.

Enligt föreskrift är det arbetsgivarens skyldighet att informera om risker och utbilda anställda i hur fallskyddsutrustning ska användas. När Cresto frågade industri- och byggsektorn om säkerhet på arbetsplatsen, svarade en av tre att de mycket sällan eller aldrig fått information om risker med att arbeta på hög höjd.

- Bristande utbildning och fel användning av utrustningen är ofta orsaker bakom olyckor. Rätt utbildade medarbetare arbetar säkrare och tryggare. Det är därför viktigt att kontinuerlig utbildning bör prioriteras i större utsträckning än det gör idag. Vi satsar mycket på att genomföra skräddarsydda utbildningar och att ta fram olika typer av material för att öka användningen av fallskydd, säger Patrik Malterling, VD på Cresto.

Hög kännedom om lag på att använda fallskydd vid arbete i fallriskmiljö
Enligt Arbetsmiljölagen i Sverige så är arbetsgivaren skyldig att skydda arbetstagare mot skada genom fallolyckor vid höjdarbeten. Nio av tio anställda inom industri- och byggsektorn svarar att de känner till lagen. Av de som arbetat mer än 20 år i branschen svarar 16 procent att de inte känner till denna lag. 

Sammanfattning av Crestos undersökning:

·  En gång per år informerar snittarbetsgivaren sina medarbetare om företagets policy för användandet av fallskydd och risker som kan förekomma i arbetet

·  En av tre medarbetare har mycket sällan eller aldrig fått information om riskerna att arbeta på hög höjd av sin arbetsgivare

·  Tre av tio får utbildning mer sällan än en gång per år i hur man bör arbeta på höga höjder för att undvika olyckor

·  Sex procent får genomföra övningar regelbundet som en gång per halvår

·  Nio av tio känner till att det är lag på att använda fallskyddsutrustning när det finns risk för fall och vid arbeten på över två meters höjd

·  Av de som inte använder fallskydd svarar femtio procent att de inte gör det då de tycker att det är osmidigt

·  Tre av tio väljer bort fallskydd när de arbetar under en stressad arbetssituation 

För utbildningar och kostnadsfria instruktioner, besök gärna www.cresto.se

Svarsfrekvens och genomförande
Undersökningen genomfördes på 249 personer anställda inom byggföretag i Sverige. De som svarade är platschefer, projektledare, arbetsledare, projektansvariga och inköpare. Undersökningen är en webbaserad enkät som genomfördes under december 2013 och januari 2014 av Sverige Bygger på uppdrag av Skydda, där varumärket Cresto ingår. En majoritet av de som svarat (62,39 %) har arbetat inom byggbranschen i över 20 år. 64 % av de svarande arbetar på små och medelstora företag med anställda under 100 personer. 

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Malterling, VD Cresto
Tfn: 010- 45 47 510, E-mail: patrik.malterling@cresto.se


Cresto utvecklar användarvänliga och innovativa fallskyddslösningar för arbete i fallriskmiljö. Vår målgrupp är användare inom bygg- och industrisektorn, telecom, elkraft, vindkraft och offshore. Exempel på produkter är fallskyddsselar, fallskyddsblock, fasta system och räddningsutrustning. En betydande del av verksamheten utgörs av tjänster som utbildningar, service och installationer. Cresto säljs och marknadsförs av Skydda Protecting People Europe AB, nordens ledande leverantör av personlig skyddsutrustning för professionella användare.