Svenska Teknik&Designföretagen

​Stora utmaningar för den nya bostadsministern

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:51 CEST

Den nya bostadsministern måste sätta bostadsbyggandet högst på den politiska agendan och gå från ord till handling.

Idag blev det klart att Peter Eriksson blir ny bostadsminister. Han har tidigare varit språkrör för miljöpartiet och kommer närmast från EU parlamentet där han bland annat varit ledamot av utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

– Bostadsbristen blir allt allvarligare i Sverige och de negativa återverkningarna för både samhälle, företag och privatpersoner blir allt tydligare. Sverige kommer förlora både företagande och sysselsättning om inget görs omgående för att förbättra villkoren för bostadsbyggande, säger Anders Persson, Näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen.

Få frågor har kopplingar till så många politikområden som bostadspolitiken. En viktig uppgift för Peter Eriksson blir därmed att skapa en sammanhållen bostadspolitik som inkluderar alla dessa områden – något som saknas idag, menar Anders Persson. Svenska Teknik&Designföretagen har tidigare pekat på avsaknaden av en enhetlig bostadspolitik där alla aktörer drar åt samma håll.

– Takten i bostadsbyggandet måste öka, vi måste förenkla vägen dit och förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. Men vi behöver inte bara bygga fler bostäder. Bostäderna behöver hamna i ett sammanhang som skapar en attraktiv livsmiljö för dem som ska bo i de områden som ska byggas. Vi ser fram emot en diskussion med bostadsministern om hur vi kan förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säger Anders Persson. 

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se