Business Region Göteborg

​Storaffär med ny aktör på fastighetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 07:45 CEST

Finska Technopolis investerar 1,28 miljarder kronor och blir en ny aktör på Göteborgs fastighetsmarknad. Det är ett välkommet tillskott, enligt Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Börsnoterade Technopolis förvärv av 34 300 kvadratmeter i Gårda är en av de största fastighetsaffärerna i Göteborg under senare år. Men processen bakom affären är också anmärkningsvärd. När det finska bolaget valde mellan Göteborg och andra stora skandinaviska städer bedömdes Göteborgs goda tillväxtförutsättningar som avgörande.

- Det går bra för svensk ekonomi med starka indikatorer för både export och privat konsumtion. Den nuvarande tillväxten i Göteborg är jämförbar med Stockholms, och arbetslösheten är något lägre, säger Technopolis vd Keith Silverang i ett pressmeddelande.

Det är goda besked för Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, som har spelat en roll i affären genom att serva företagsledning och styrelse med fakta om Göteborgsregionens utvecklingsplaner. Och genom att peka på olika affärsmöjligheter.

- Det har varit en förhållandevis snabb process med flera möten. Första kontakten togs för ett halvår sedan. Ett möte på investerarmässan Mipim i Cannes var en del av detta, säger Henrik Einarsson.

Han ser att Technopolis etablering ligger i linje med ett stort behov av internationella investeringar i den växande storstadsregionen.

- Det finns planer på nybyggnad och infrastruktur för 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen. Om det ska gå att genomföra är kapital utifrån, och nya aktörer som kan bidra till stadsutvecklingen, en förutsättning.

- Men vi märker ett kraftigt ökat intresse för Göteborgsregionen. Planerna här har väckt stor uppmärksamhet. Flera utländska besök är på väg hit, säger Henrik Einarsson.

Fastighetsaffären är den andra stora etableringsnyheten i Göteborgsregionen den senaste tiden. Förra veckan blev det offentligt att statliga forskningskoncernen RISE förlägger sitt huvudkontor i Göteborg. Det är också ett beslut som påverkats genom att Business Region Göteborg bidragit med underlag och argument.

Fastighetsfonden Niam är säljare i Gårda. Fastigheten omfattar fyra sammanbyggda hus. Bland de större hyresgästerna finns Telia, Fujitsu och GoExcellent.

Mer information om fastighetsaffären finns i pressmeddelande från Technopolis: pressmeddelande

För mer information om affärens betydelse för Göteborgsregionen går det bra att kontakta Henrik Einarsson på henrik.einarsson@businessregion.se 070 441 24 19.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.