Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

Storbritanniens hemundervisare har lyckats...

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2010 12:33 CEST

I Storbritannien har något stort hänt. En opåkallad undersökning ledd av Graham Badman (Badman Review Report) gjordes tidigare om hemundervisare i landet. Den mynnade ut i förslag som skulle ingå i en proposition som nyss behandlades av the House of Lords - en proposition om ändringar i bl.a. skollagen, inklusive regleringen av hemundervisning. (Children, Schools, and Families Bill)

Det höll på att gå riktigt illa för hemundervisarna. Badman Review Report höll på att få hemundervisning i England att hamna i nästan lika dåligt läge som hemundervisning har i Sverige idag. Registrering, utvärdering, fri tillgång till hemundervisares hem mm. Något som skulle vara ett skrämmande intrång i familjerna utan stöd i övrig lagstiftning. Och framför allt: Helt opåkallat, eftersom ingenting visar på att det skulle finnas behov av det! Tvärtom, så går det mycket bra för Englands hemundervisade barn. Bättre än det går för skolbarn...

Nu har även drottningen i Storbritannien sagt sitt, givit ett sk. Royal Assent till borttagandet av denna reglering av hemundervisning, i propositionen.

Läs en översättning av delar av Education Otherwise pressmeddelande:

Regeringen tar bort lagförslaget om att registrera hemundervisare

Hemundervisarna känner idag en enorm lättnad, när regeringen har tar bort de delar i hemundervisningslagen. I en sista-minuten "wash-up" enades de tre stora partierna i slutet på nuvarande parlamentet.

Regeringen hade av misstag försökt hasta fram förändringar av hemundervisningslagen i England, utan att ha granskat lagstiftningen ordentligt.

Ministrar och tjänstemän struntade i resultaten som det särskilda utskottet presenterade; planerna var "för aggressiva", baserade på "mindre än robusta" bevis och borde reduceras.

Ann Newstead, talesman för Education Otherwise sade efter segern: "Vi är tacksamma för det särskilda utskottets granskning och stödet från hundratals riksdagsledamöter som - till skillnad från regeringen - faktiskt tog sig tid att lyssna och förstå hur fullständigt omotiverar, olämpligt och ogenomtänkt detta förslag var."

Annette Taberner, i styrelsen för Education Otherwise, sade: "Som helhet är vi nu mycket mer politiskt aktiva och medvetna, och vi kommer inte att falla tillbaka till självbelåtenhet."

Läs hela pressmeddelandet här.

Varför är detta viktigt för läget för hemundervisning i Sverige?

Jo: Lagförlaget, nu proposition, om ny skollag i Sverige gör samma misstag! Helt utan evidens, helt opåkallat, vill man med fyra ord göra det i princip omöjligt att hemundervisa. Man får hemundervisa bara om "det föreligger synnerliga skäl".

Det går mycket bra för hemundervisade barn i Sverige. Det går mycket bra för hemundervisare utomlands. Sedan mycket långt tillbaks. Men det har man inte brytt sig om alls. Att ta bort alla alternativ till utbildning utom den kommunala (som även friskolor måste anpassa sig helt till) - är rättsvidrigt och har inte stöd i vår övriga lagstiftning eller människorättskonventionerna.

Riksdagen: Rösta NEJ till propositionen om ny skollag i juni i år! Inte minst för hemundervisarnas skull, och för att bevara alternativen till statlig/kommunal skola.

 

Rohus arbetar för att ”utbildning på annat sätt” skall finnas kvar i den nya skollagen, och att detta skall tolkas som att hemundervisning i normala fall ska ses som ett fullgott alternativ om inte starka skäl talar däremot.