Patent- och registreringsverket, PRV

Storforum för framtidens uppfinningar

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 10:09 CEST

Under de senaste åren har Patent- och registreringsverket (PRV) bedrivit ett intensivt arbete för kvalitetssäkring och utveckling av IT-stöd för verksamheten. Det har resulterat i att verket nu ligger i världsklass för att på ett tidigt stadium kunna leverera utförliga rapporter i såväl svenska som internationella patentansökningar.

Av 130 länder i det internationella patentsamarbetet är PRV en av elva nationella myndigheter som har mandat att utföra nyhetsgranskningar. På detta område, där kunden har ett val mellan olika instanser, har det svenska PRV noterat en ökning i antalet inkomna patentansökningar.

– Jag är mycket nöjd med våra medarbetares insatser, säger generaldirektör Gun Hellsvik. Det är tack vare den höga kunskapsnivån bland våra patentingenjörer som vi har så gott rykte internationellt.

En betydande del av kvalitetsarbetet är regelbundna kontakter med såväl näringsliv som forskarvärlden. Den levande dialogen har varit en av hörnstenarna för att hitta lösningar som är effektiva både för kunder och myndighet. Nu fortsätter PRV arbetet genom att blicka framåt.
På måndag, den 10 oktober 2005, arrangerar PRV, i samarbete med Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd (SFIR) och Svenskt Näringsliv ett seminarium för diskussion kring framtidens innovationer.

– Det är av stort intresse att diskutera framtidsfrågor ur olika perspektiv, konstaterar Hellsvik. Jag ser verkligen fram emot en inspirerande dag med många givande samtal.

Frågorna kommer att diskuteras i paneler med deltagare från olika delar av näringsliv, akademi och myndigheter. Formen för samtalen är ett storforum, där även publiken inbjuds att delta. Moderator är näringslivsjournalisten Henric Borgström.

Mer information
Gun Hellsvik, generaldirektör, gun.hellsvik@prv.se
Helen Rindforth, press och information, helen.rindforth@prv.se