Linköpings kommun

Storgatan byggs om vid Akilles

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:39 CET

Storgatan utanför parkeringshuset Akilles ska byggas om. Bygget startar den 15 mars och beräknas vara klart den 30 november 2017. Under byggtiden kommer minst ett körfält i vardera riktningen vara öppen.

Den 15 mars startar en ombyggnation av Storgatan. Bygget berör hela sträckan utanför parkeringshuset Akilles mellan de två korsningarna Kaserngatan/Östgötagatan och Drottninggatan/Barnhemsgatan. Tekniska verken passar också på att förnya sitt ledningsnät.

Så här förbättras sträckan:

  • En körfil för bilister och en fil för kollektivtrafik – i vardera riktningen.
  • Bredare cykelbanor och bättre gångstråk.
  • Ny övergång för cyklister och gående.
  • Ny trafikkorsning som leder över till Akilles planerade nya infart på kortsidan av huset, på Västra vägen.

Under byggtiden kommer minst ett körfält i vardera riktningen vara öppen, men det finns risk för köbildning. Bussar kommer att gå som vanligt längs sträckan, men hållplatserna är stängda. Trafik till och från fastigheterna kommer också att vara möjlig. Arbetet beräknas vara klart den 30 november 2017.

Från maj och knappt ett år framåt byggs parkeringshuset Akilles på med två våningar. Minst 230 parkeringsplatser kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden.

Det grävs en hel del när idéer blir verklighet. Linköping är mitt i den största stadsomvandlingen någonsin. Kommunen arbetar för att skapa förutsättningar för en trivsam, trygg och mångskiftande innerstad och satsar på resurseffektivitet och långsiktig hållbarhet. Det innebär en fortsatt utbyggnad och förbättring för kollektivtrafik och cyklister.

För mer information kontakta projektledare Daniel Jirlund, telefon 013-20 53 17 eller daniel.jirlund@linkoping.se

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.