Byggherrarna

Storköken – en försummad energisparpotential

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 14:02 CEST

Fastigheter i Sverige blir allt energieffektivare, fastighetsägarnas kunskap allt större och möjligheterna allt fler. Men i många fastigheter, offentligägda såväl som privatägda, finns en funktion som har passerat under fastighetsägarens radar: storköken.

Mätningar visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara 550 000 kronor per dag eller 127 miljoner kronor på ett år – bara i skolköken. Lägg till alla sjukhus, fängelser, hotell, restauranger, livsmedelsbutiker etc och vi har en stor potential att minska vår energianvändning.

Belok driver sedan ett par år projektet Energieffektiva storkök i syfte att minska energianvänd-ningen i landets storkök. Demonstrationsprojekt har varit köken i Sahlgrenska Universitets-sjukhus samt Hovåsskolan. Erfarenheter från dessa projekt, beteendestudier och workshops med användare och leverantörer kommer att presenteras på seminariet Energieffektiva storkök den 28 augusti i Göteborg. Intresset är stort, 120 personer har anmält sig. Välkomna ni med!


PLATS: Göteborgs Stadsmuseum, Wallenstamsalen, Norra Hamngatan 12

TID: 9.30-16.00

Uttalanden från medverkande i projektet:

- När vi följde upp en av våra nybyggda nollenergiförskolor upptäckte vi att trots att allt var nytt så använde köket lika mycket energi som hela förskolan i övrigt. Då insåg vi att vi behövde se över både utrustning och hur man jobbar i köken.

Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingsledare energi & miljö, Lokalförvaltningen i Göteborg

- Västra Götalandsregionen har som mål att halvera energianvändningen till 2030. Därför ställer vi höga energikrav på samtliga ny- och ombyggnationer. När sjukhusens kök ska rustas upp höjer vi energieffektiviteten på samma gång.

Hans Bjurbäck, energistrateg, Västfastigheter

- Om man jämför Hovåsskolans nuvarande kök med det nya kommer vi att kunna sänka elanvändningen med 50 procent. Jämför vi det nya köket i Hovåsskolan med vårt moderna referenskök ser vi att vi kan minska elanvändningen med upp till 35 procent.

Anders Sandh, VVS-ingenjör, Bengt Dahlgren AB

- Vi måste tänka till! Klimatsmart energianvändning är klimatsmart mat. Vi kan förändra vårt arbetssätt. Det handlar bara om att jobba in nya rutiner. Men vi behöver göra detta i dialog med varandra. Då kan man nå så mycket längre.

Jessica Bäckström, köksmästare, Hovåsskolan, Göteborg


Kontakt
Ingela Qvirist, ingela@qommunicera.se, 0768-83 84 90

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.