Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Storlek på hippocampus kan påvisa tidig demens

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:46 CET

Storleken på den delen av hjärnan som heter hippocampus kan kopplas till framtida demenssjukdom. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Lindrig kognitiv störning, mild cognitive impairment, MCI, är ett tillstånd där de kognitiva funktionerna är nedsatta, dock inte lika uttalat som vid demens. MCI är ett förstadie till flera demenssjukdomar.
- En utmaning för sjukvården består i att identifiera de MCI-patienter som har en underliggande demenssjukdom. Därför behövs nya verktyg för att kunna spåra tidiga tecken på demens, säger Carl Eckerström, forskare på sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin och läkare på minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förtvining av hippocampus är ett vanligt fynd vid Alzheimers sjukdom. I avhandlingen har det framkommit tecken på att hippocampus minskar även vid småkärlssjuka, som tillsammans med Alzheimers sjukdom är de två vanligaste orsakerna till demens. Småkärlssjuka, som karaktäriseras av skador i hjärnans vita substans, bedöms vara den viktigaste typen av kärlrelaterad demens hos äldre.

Forskarna mätte graden av vitsubstansförändringar på 122 MCI-patienter, och jämförde med deras storlek på hippocampus. MCI-patienterna delades in i två kategorier: en grupp som blev dementa två år senare och en grupp som hade en oförändrad sjukdomsbild efter två år. Det ingick även en kontrollgrupp av friska personer. Resultaten visade att det fanns ett samband mellan vitsubstansskada och minskad hippocampus, vilket innebär att vitsubstansskada kan vara delaktig i en process som leder till minskad hippocampus.

- Jag anser att hippocampusmätning kan vara ett kliniskt användbart instrument för att utreda om en person har en begynnande demenssjukdom, eftersom våra fynd tyder på att storleken på hippocampus har ett samband med försämrad kognitiv funktion och demens, säger Carl Eckerström.

FAKTA HIPPOCAMPUS

Hippocampus tillhör limbiska systemet och är lokaliserad djupt inne i tinningloben. Hippocampus är avgörande för vår inlärningsförmåga och kallas för hjärnans minnescentrum.  Hippocampus hjälper oss att även orientera oss rumsligen, exempelvis att kunna ta sig fram och tillbaka i ett tidigare okänt område.

För mer information kontakta:
Carl Eckerström, forskare på sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin och läkare på minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mobil: 0704-400725, e-post: Carl.eckerstrom@neuro.gu.se,

Handledare:
Åke Edman, docent på sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin, mobil, 0709-562662, e-post: ake.edman@neuro.gu.se
Helge Malmgren,professor på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, mobil 0733-145061, e-post: helge.malmgren@filosofi.gu.se
Anders Wallin, professor på sektionen fär psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin, mobil, 0705 -939551, e-post: anders.wallin@neuro.gu.se   

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Avhandlingens titel: Hippocampal volumetry in mild cognitive impairment

Avhandlingen är försvarad.

Här kan du läsa hela avhandlingen: http://hdl.handle.net/2077/22902

Lena Mattsson
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3869, 076-024 82 70
e-post: lena.mattsson@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4000 grundutbildningsstudenter och 1000 doktorander. Antalet anställda är 1500, varav 850 är forskare och/eller lärare.