Sveaskog

Stormeffekten avtar under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 13:16 CET

Sveaskogs rörelseresultat (före värdeförändring skog) för tredje kvartalet blev 171 (182) miljoner kronor. De negativa effekterna av stormen i januari börjar avta, men belastar resultatet även under kvartal tre. Sveaskog har under kvartalet investerat i omfattande skogsvård i hela landet. Avkastningen på eget kapital under januari-september var 14% (23) och soliditeten 36% (34).

Kommentar av Sveaskogs vd Gunnar Olofsson:

- Stormens negativa resultateffekt har minskat, men påverkar även det tredje kvartalet i form av högre kostnader för upparbetning och transporter och lägre intäkter.

- Av de ca 2,5 miljoner kubikmeter virke som blåste ner på Sveaskogs marker har vi upparbetat mer än nittio procent. Vi har därför minskat avverkningstakten i stormområdet. Större delen av det upparbetade virket har kontrakterats med kunder, men lagren är fortfarande högre än normalt.

- Samtidigt som det i södra Sverige finns ett överutbud på massaved och sågtimmer, är det brist på vissa virkessortiment med krav på färskhet. I mellersta Sverige är efterfrågan generellt sett god och utbudet svagt för de flesta virkessortimenten. I norra Sverige är utbud och efterfrågan normal för både tall- och grantimmer, med en jämn prisbild.

- Hösten är en intensiv period med omfattande skogsvårdsarbete. Sveaskog har höga ambitioner för markberedning, plantering och röjning och trots stormen har vi under tredje kvartalet i stort sett klarat av de planerade skogsvårdsarealerna. Det är en viktig investering för att långsiktigt öka värdet på skogstillgången.

Kvartalsrapporten i sin helhet, inklusive tabeller finns på www.sveaskog.se.

Kvartal 3
Januari - september

MSEK
2005
2004
2005
2004

Intäkter
1 763
1 862
6 045
6 212

Rörelseresultat före

värdeförändring skog
171
182
493
923

Värdeförändring skog
196
330
771
918

Rörelseresultat
367
512
1 264
1 841

Resultat efter finansnetto
266
403
960
1 464

Nettoresultat
191
272
691
1 011

Nettoresultat per aktie (SEK)
1,61
2,30
5,84
8,54

För mer information kontakta:

Gunnar Olofsson, vd Sveaskog, tel 08-655 91 74, 070-334 15 16

Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 08-655 91 06, 070-872 22 05