Stormfågeln

Stormfågeln: Ny VD

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:20 CET

Utfallen av testerna till sjöss med prototypbåten "Stormfågeln" har hittills utfallit över förväntan. Stormfågeln AB kommer nu in i ett nytt teknikutvecklings- och kommersialiseringsskede, dvs i en ny fas. Därför har en ny VD rekryterats och till denna befattning har chefen för Marinverkstäderna på Muskö, tillika tekniske chefen för Sjö i FMLOG, Jan Ericsson utsetts. Jan är sjöingenjör och civilingenjör och kommendör i Flottan. Han har en förnämlig meritlista med bland annat många år inom avancerad stridsfartygsutveckling. Jan har vidare ett värdefullt kontaktnät nationellt och internationellt inom såväl marin som civil sjöfartssektor.

Jan Ericsson tillträder den 1 april 2007 och kommer att presentera sig själv på den extra bolagsstämman i Stormfågeln AB den 6 februari.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Ullman, styrelseordförande
08-599 29 028
0708-19 19 29
magnus.ullman@lmlaw.se