Stormfågeln

Stormfågeln: Nya ledamöter i Stormfågeln AB valda vid en icke behörig extra bolagsstämma och registrerade av Bolagsverket

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 17:14 CET

(Aktietorget: STRM B)

Undertecknade, fram till den 15 februari 2010 registrerade styrelseledamöter och VD för Stormfågeln AB (publ), har idag informerats om att Bolagsverket registrerat nya styrelseledamöter och VD för bolaget. Dessa ledamöter har, enligt en till Bolagsverket inkommen ändringsanmälan, valts vid en extra bolagsstämma den 26 januari 2010. Denna extra bolagsstämma har dock ej kallats till i enlighet med bolagets bolagsordning, Aktiebolagslagens kallelseregler för publika bolag samt stipulerade kallelseregler i avtal mellan bolaget och Aktietorget.

En situation har därmed uppkommit där den tidigare styrelsen, undertecknade, inte längre är registrerade som styrelseledamöter hos Bolagsverket och har ersatts av ledamöter som valts vid en extra bolagsstämma som ej blivit sammankallad i behörig ordning. Formellt är därmed undertecknade förhindrade att agera i bolagets namn.

Den ovan nämnda ändringsanmälan är undertecknad av Torbjörn Eriksson, som är majoritetsägare i Stormfågeln AB (publ). Undertecknade förutsätter att Torbjörn Eriksson kommer att medverka vid den extra bolagsstämma bolaget behörigen kallat till den 18 februari 2010 och vid denna extra bolagsstämma effektuera de förändringar han önskar i ledningen av Stormfågeln AB (publ).

Ovan nämnda kallelse finns tillgänglig på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Magnus Ullman
Peter Wasmuth
Jan Buckhöj