Ekonomikompetens HK Sverige

Stororder till Ekonomikompetens Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 11:01 CEST

Den 1 maj blev det klart med ytterligare en stor outsourcingaffär för Ekonomikompetens. Det är Ekonomikompetens Stockholm som kommer att utgöra komplett ekonomifunktion till ett större företag, omfattande tre koncernbolag med en total omsättning på dryga 650 Msek.

Ekonomikompetens Stockholm har sedan november 2012 haft en ekonomichef uthyrd till det aktuella företaget. Något som nu resulterat i ytterligare en stororder för Ekonomikompetens genom att kunden valt att teckna avtal med Ekonomikompetens Stockholm om att outsourca hela sin ekonomifunktion till dem.

”Det var vår kvalitetssäkring, vår leverans av begärda beslutsunderlag samt vår konkurrenskraftiga offert som gjorde att vi fick hem uppdraget från tidigare leverantör”, berättar Firyal Kryou kontorschef och operativt ansvarig på Ekonomikompetens Stockholm.

Uppdraget kommer att utföras i affärssystemet Navision och skötas av Stockholmskontoret själva, med stöd av Ekonomikompetens Redovisning Center i Karlstad. Allt för att kunden ska få ett så prisvärt och effektivt utförande som möjligt.

”Det är väldigt roligt att kunden i fråga såg hur viktig en auktorisation från SRF är och extra kul att kunden valde Ekonomikompetens som ekonomileverantör. Det bekräftar att vi levererar med kvalitet och står för kundnytta då rätt rapportering är ett viktigt redskap för ledning och ägare”, avslutar Firyal.

Ekonomikompetens Stockholm som är under snabb tillväxt har börjat titta på ytterligare rekrytering efter sommaren för att kunna ta emot nya uppdrag under hösten. 

Läs mer om Ekonomikompetens här>>>

Läs mer om outsourcing av redovisningstjänster här>>>

Ekonomikompetens målsättning är att vara bäst på att ge företag och organisationer nytta av tjänster inom redovisning/ekonomi, lön/HR, projekt samt valda affärssystem. Ekonomikompetens är sedan 2010 certifierad partner till det molnbaserade affärssystemet Xledger. Via partnerskapet och våra certifierade konsulter, tillhandahåller, implementerar och supporterar vi Xledger – affärssystemet för tjänste- projekt- och konsultintensiva branscher. Ekonomikompetens riktar sig även till företag med verksamhet både i Sverige och Norge och finns idag i Oslo, Karlstad och Stockholm.