Proline AB

Stororder till Proline i Umeå när HSB-förening genomför reliningprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 07:05 CET

Proline AB, med distriktskontor i Umeå och huvudkontor i Sollentuna, har fått i uppdrag av HSB-föreningen Brf Flyttfågeln i Umeå att under 2011 utföra relining av 185 lägenheter. Ordervärdet uppgår till flera miljoner och projektet betecknas som något av ett marknadsgenombrott för Umeå-kontoret som öppnades våren 2010. Distriktskontorets marknad sträcker sig från Skellefteå ned till Härnösand.

Relining innebär att gamla avloppsstammar blir som nya genom att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Proline är idag marknadsledande inom relining med sin egenutvecklade teknik, Proline-metoden, där arbetet utförs i flera steg. Först sker en rensning av de gamla rören med roterande specialverktyg, därefter torkas rören före en videoinspektion och slutligen gjuts det nya röret i flera steg med polyesterplast.  Innan ett reliningprojekt startar läggs också mycket tid på att informera de boende.

Den stora fördelen för de boende med Proline-metoden är att de inte behöver flytta från sina lägenheter under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa det damm som annars uppstår vid traditionell stambyten med omfattande rivningsarbeten.  Mer än 50 000 lägenheter i Sverige och utomlands har fått nya stammar utan stambyte genom Proline-metoden som är typgodkänd med en livslängd på minst 50 år.

Per-Erik Åkerlund som Brf Flyttfågelns styrelse utsett till projektombud för reliningprojektet understryker att de minimala störningarna för bostadsrättsföreningens medlemmar var avgörande för valet av Proline som entreprenör. Proline-metodens fördelar vägdes också noga i konkurrens med en annan reliningmetod.Ser fram mot snabb tillväxt för Umeå-kontoret

-          I det andra alternativet hade vi tvingats stänga av varje trapphus avloppssystem under en hel vecka med alla de störningar och praktiska problem det innebär för de boende. Proline arbetar på ett smidigare sätt där man under en dag gör klart i två lägenheter samtidigt som de övriga lägenheterna i ett trapphus inte ens märker av att reliningarbetet pågår. Boendefördelarna vägde alltså tungt när vi utvärderade alternativen. Att det material Proline använder vid reliningen finns med i Basta-registret över godkända produkter när det gäller miljö- och hälsoaspekter var också viktigt, säger Per-Erik Åkerlund

Brf Flyttfågelns 185 lägenheter ryms i åtta huskroppar och projektet som startade i början av januari beräknas pågå till november i år.

P-O Nilsson är regionchef för Proline Norr och han betecknar projektet för HSB-föreningen som något av ett marknadsgenombrott i en region där intresset för relining växer snabbt. Hos Proline i Umeå arbetar idag tre Proline-tekniker, en till ska snart anställas och P-O Nilsson är inte främmande för att det nästa år kan vara ett tiotal medarbetare.

-          Vi ser en mycket snabb marknadsutveckling på orter där vi genomfört större reliningprojekt som i t ex Kiruna och Luleå. När bostadsrättsföreningar samt både privata och kommunala bostadsbolag inser fördelarna med relining jämfört med traditionella stambyten växer intresset, och jag tror också att vår egen metod kommer att värderas högt när nya projekt ska genomföras och där de boendes bekvämlighet hamnar högt upp när olika metoder ska jämföras, säger P-O Nilsson.

I början av 2011 fick Proline den egenutvecklade Proline-metoden certifierad i form av ett Tekniskt Godkännande (TG) av norska SINTEF Byggforsk/Certifiering. Proline är därmed det enda företaget på den nordiska reliningmarknaden som fått sin metod certifierad i både Sverige och Norge. I Sverige är det SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som utfört certifieringen.

 

För mer information kontakta:

P-O Nilsson, regionchef, Proline Norr, tel  070-836 34 76, e-post: p-o.nilsson@proline.se

Nina Granzell, informationschef, Proline AB, tel 08-594 774 59, e-post: nina.granzell@proline.se

Per-Erik Åkerlund, Brf Flyttfågeln, Tel 090-77 17 47, e-post: aniper.akerlund@bredband.net

 

Proline har ca 230 anställda i och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 240 Mkr. Sedan Proline startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.