Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Storpublik på RBU-seminarium i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 15:11 CEST

Trots rekordmånga arrangemang i årets politikervecka var lokalen fylld till sista plats när RBU arrangerade seminarium om arbete och annan meningsfull sysselsättning för unga med rörelsehinder.

Vid seminariet presenterades RBU:s årsrapport 2009 "Vem bryr sig?" med tre tydliga förslag för en bättre situation för unga med rörelsehinder. Förslagen är i sammanfattning:

  • Rätt till en meningsfull sysselsättning för alla som omfattas av LSS
  • Varje kommun ska ha en handlingsplan för att ge unga med funktionsnedsättning arbete eller annan meningsfull sysselsättning
  • Mer resurser och kompetens till Arbetsförmedlingen för individuellt stöd till unga med funktionsnedsättning.

Bengt Westerberg ledde en paneldiskussion med Lars Ohly (v), Kenneth Johansson (c), Elisabeth Svantesson (m) och RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba.

- Mycket glädjande att samtliga närvarande företrädare för både regeringspartier och opposition ställde sig bakom RBU:s förändringsförslag, säger Agnetha Mbuyamba. Det ger hopp för framtiden, men vi väntar med applåderna tills vi ser konkreta förbättringar. Våra unga har väntat länge nog.

Lars Ohly berättade att han vill att den röd-gröna alliansen ska gå till val med förslag om att hela personkretsen i LSS ska ges rätt till en meningsfull sysselsättning.

Elisabeth Svantesson sa att alla som har möjlighet att få ett arbete ska ges allt stöd man behöver och att hon vill arbeta för att Arbetsförmedlingen ges ett tydligare uppdrag att prioritera dem som idag står längst från arbetsmarknaden.

- Vi fortsätter att arbeta med frågan om sysselsättning för unga med rörelsehinder genom kontakter med samtliga riksdagspartier, säger Agnetha Mbuyamba. Målet är att frågan om sysselsättning för unga med rörelsehinder ska vara prioriterad i de program som partierna går till val på nästa år.