Aareon Nordic

Storsatsning ger kunder snabbare service

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 14:06 CET

Incit startar en eftermarknadsavdelning för att kunna ge snabbare service till kunderna. Vi rekryterar flera nya medarbetare för att möta kundernas behov.

Bland nyrekryteringarna finns Oscar Gyllensten som är chef för den nya avdelningen. Han har tidi-gare jobbat på Incit och var med och etablerade Incit Xpand i Nederländerna. Närmast kommer Oscar Gyllensten från Akelius Fastigheter där han jobbade med Incit Xpand och verksamhetsut-veckling.

– Det känns roligt att vara tillbaka på Incit och att få vara med om detta spännande skede. Incit Xpand är en väldigt bra produkt. Dagens kunder är mer mogna än för några år sedan. De har ofta väl inarbetade processer och har krav på anpassade lösningar. Vi på Incit behöver möta dessa krav på ett snabbt och effektivt sätt, säger Oscar Gyllensten.

– Kunderna vet tidigt vilka tjänster de behöver och vill snabbt komma igång. Det kan den nya ef-termarknadsavdelningen hjälpa till med. Exempel på tjänster som efterfrågas är digital signering, köhantering, hyra, ärendehantering och felanmälan, säger Oscar Gyllensten.

För mer information, kontakta:

Göte Berntsson, CEO • gote.berntsson@incit.se • 070 379 12 23

Kort om Incit

Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighets-systemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Nederländerna samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncer-nen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se  

Incit hjälper fastighetsföretag att effektivisera sin verksamhet genom ökad kontroll och kunskap. Ekonomi- och fastighetssystemet Incit Xpand ger heltäckande funktionalitet inom förvaltning, drift, underhåll och ekonomi. Incit grundades 1966 och har dotterbolag i Norge, Holland samt kontor i Finland. Sedan 2013 ingår företaget i den internationella koncernen Aareon. Vi ger ut Sveriges mest innehållsrika bokserie om effektiv fastighetsförvaltning, REPAB Fakta. www.incit.se